Arthur koestler, 'un testament espagnol'

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 5 (1236 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 14 octobre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Arthur Koestler, d’origen jueu, nasqué el 1905 a Budapest, Hongria. La seva infantesa i adolescència estigué marcada pels continus viatges i estances a ciutats europees deguts sobretot als negocis familiars. Aquest nomadisme primerenc el menà a dur una vida, certament, inquieta fins que trobà en el món del periodisme i la literatura el seu particular món. Fou precisament com corresponsal del Newschronicle britànic que tingué la oportunitat de viure en primera persona el drama durant la Guerra civil espanyola. De conviccions comunistes, Koestler mantingué durant la primera estada una actitud fortament crítica con la repressió franquista en les zones ocupades per les tropes rebels. A resultes de les seves cròniques hagué de fugir, però torna el gener de 1937 amb la intenció de narrar desde primera línia de front que en aquells moments es trobava a Màlaga.
Un testament espagnol, la versió abreviada de Spanish testament i Dialogue with death de 1937, conté els dies previs a la caiguda de Màlaga i la traducció del Dialogue, que esdevingué la peça central de la seva obra sobre la guerra civil. Dialogue with death narra –en primea persona- les dures vivències de Koestler a una presóandalusa després de ser retingut i condemnat a mort durant tres mesos. L’editor Victor Vollancz uní en un sol volum el seguit de cròniques periodístiques de Koestler amb el colofó final (Dialogue with death) que Koestler escrigué just al sortir de la presó després d’èsser bescanviat per una presonera en en bàndol republicà. L’impacte del relat autobiogràfic fou important, i al poc editorsfrancesos i suïssos traduïren l’obra que continuà tenint un gran ressó internacional.
‘Un testament espagnol’ recull les vivències d’un periodista implicat política i sentimentalment amb la causa republicana i amb el poble espanyol, a pesar de les seves contínues crítiques al caos que regna en el bàndol governamental, durant els dies previs a la ocupació rebel de la ciutat de Màlaga juntament amb el seuempresonament i posterior condemna a mort. Koestler, com Orwell i altres testimonis, projecta una imatge primitiva i caòtica del moment espanyol, on la pròpia República és inoperant i les potències democràtiques europees abandonen a la seva sort al poble espanyol. Koestler es fa ressó, i viu a la pròpia carn, el desgavell espanyol on l’arbitrarietat i el despreci per la vida es tradueixen enmilers d’execucions sumàries per part de la dura repressió franquista de Queipo de Llano i els seus acòlits.
Com la resta de l’obra, el període de gairebé tres mesos que narra l’empresonament de Koestler a la presó malaguenya presenta una clara linealitat temporal, sols trencada per petits flaixos cap un passat que permet entendre algunes de les situacions presents, com per exemple l’enfrontamentamb el cap de premsa de l’exèrcit rebel Bolín, la seva fugida ‘in extremis’ d’Espanya, la publicació de les seves cròniques en forma de llibre on es crítica la repressió i actuació de les forces rebels en les zones ocupades, etc. Koestler, mestre amb la ploma, que precisament li fou requisada a l’entrar a la presó, manté, a pesar de les cesures temporals, un ritme intens en la narració de la sevadura estança a la presó. L’evolució del Koestler periodista i testimoni de la realitat vers el Koestler presoner i condemnat a mort és patent i clara.
L’edició francesa, a diferència de l’edició original, no mostra una estructura per capítols titulats. Atesa la importància que havia tingut la seva vivència a la presó franquista, la intenció de l’editor francés fou la de publicar monogràficament‘Dialogue with death’ amb l’ajuda de la narració dels últims dies de la Màlaga republicana per a contextualitzar el posterior empresonament i condemna a mort de Koestler.
La primera part de l’obra narra l’arribada, des de Catalunya, de Koestler amb altres corresponsals estrangers a la zona republicana d’Andalusia, Màlaga, els dies previs a la seva caiguda. Durant els dies que roman a la ciutat i...