Baze de date

Pages: 73 (18233 mots) Publié le: 17 juin 2010
Cristian Georgescu Mihaela Georgescu

BAZE DE DATE

1

CUPRINS 1. Date, informaţii, cunoştinţe.................................................3
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. Locul şi rolul datelor în sistemul informatic .................................. 3 Locul şi importanţa informaţiei în sistemul informaţional ............ 4 Evoluţia organizării datelor în sistemulinformatic........................ 6 Probleme rezolvate şi propuse ..................................................... 10 Noţiunea de fişier ......................................................................... 11

2. Organizarea datelor în fişiere ...........................................11 3. Organizarea datelor în baze de date ................................13
3.1. Conceptul de bază dedate............................................................ 13 3.2. Sistemul de gestiune a bazelor de date......................................... 24 3.3. Baze de date relaţionale ............................................................... 32 3.3.1. Conceptele folosite pentru bazele de date relaţionale .......... 32 3.3.2. Operatorii relaţionali ............................................................43 3.3.3. Normalizarea bazelor de date relaţionale............................. 53 3.3.3.1. Formele normale ale unei baze de date relaţionale ...... 55 3.4. Modelele pentru proiectarea unei baze de date ............................ 56 3.5. Caracteristici ale sistemelor cu baze de date................................ 58 3.6. Probleme rezolvate şi propuse..................................................... 61

4. Bibliografie..........................................................................70

2

1.

Date, informaţii, cunoştinţe

1.1.

Locul şi rolul datelor în sistemul informatic

Preluarea datelor în sistemul informatic poate începe din momentul şi de la locul generării lor şi este condiţionată direct de cerinţele de informare a sistemului deservit de sistemulinformatic, de necesităţile de valorificare a informaţiei preluate din mediul extern sistemului informatic. Datele preluate în sistemul informatic din mediul extern trebuie să fie: reprezentative, reale, complete şi actuale. În utilizarea unui sistem informatic se aplică regula GIGO (Garbage In Garbage Out), care este echivalentă cu enunţul: pentru a furniza informaţii utile, sistemul informatictrebuie alimentat cu date de bună calitate. Sistemul informatic se defineşte în raport cu sistemul informaţional al organizaţiei care cuprinde totalitatea informaţiilor vehiculate în întreprindere, la un moment dat, alături de suporţii de informaţie corespunzători, circuitul informaţional şi prelucrările efectuate asupra informaţiilor. Atunci când gestionarea informaţiilor în sistemul informaţional seface utilizând tehnologia informatică, sistemul se numeşte sistem informatic. Într-un sistem informatic datele au un dublu rol. În primul rând ele sunt obiect al prelucrării (materie primă). Prelucrarea datelor într-un sistem informatic este un proces creator de valoare, care cuprinde: - preluarea datelor din mediul exterior şi memorarea lor în memoria externă a sistemului de calcul; - manevrareaşi reorganizarea datelor, prin ordonare, grupare, interclasare, selecţie (filtrare), modificarea suportului de memorare, etc. - procesarea datelor, ce poate avea ca rezultat generarea de noi date, cu noi semnificaţii informaţionale; - analiza şi evaluarea conţinutului informaţional al datelor; - prezentarea datelor într-o formă care să satisfacă necesităţile informaţionale ale utilizatorului. Dinacest punct de vedere, datele se caracterizează prin volum şi prin dinamică; atât volumul datelor cât şi volumul modificărilor asupra lor sunt factori determinanţi pentru alegerea modului de organizare a datelor. În al doilea rând, datele sunt principala resursă a sistemului informatic, alături de celelalte resurse: personalul specializat, echipamentele electronice de calcul şi instrumentele...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Baze
  • date
  • Date
  • Date historique
  • Date Souha
  • Date histoire
  • Essai sur une date
  • Date histoire

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !