Candide

Pages: 2 (280 mots) Publié le: 26 février 2010
Uvećana zarada zbog smenskog rada |[pic] |[pic] |[pic] | |
|Da li zaposleni koji rade smenski rad imaju pravo na uvećanje zarade i ako imaju, koliko je to uvećanje?|
|Zaposleni koji radi u smenama, pri cemu smenski rad podrazumeva efektivan rad u vremenu ciji se pocetak i završetak pomera iz |
|dana u dan (I, II i IIIsmena) ili iz nedelje u nedelju ima pravo na uvecanje osnovne zarade za sve sate rada za 26%, a za sate |
|rada u nocnoj smeni i uvecanje osnovne zarade za nocni rad od 26% (26%+26%= 52%) |
|Tekst mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Republike Srbije: |
|"U clanu 108. stav 1. tacka 2) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005 - dalje: Zakon) utvrdeno je pravo zaposlenog na |
|uvecanu zaradu u visini utvrdenojopštim aktom i ugovorom o radu, za rad nocu i rad u smenama, ako takav rad nije vrednovan pri |
|utvrdivanju osnovne zarade - najmanje 26% od osnovice. Stav 2. clana 108. Zakonapropisuje da ukoliko su se istovremeno stekli |
|uslovi po više osnova utvrdenih u stavu 1. clana 108, procenat uvecane zarade ne može biti niži od zbira procenata po svakomod |
|osnova uvecanja. Prema tome, zaposleni koji radi u smenama, pri cemu smenski rad podrazumeva efektivan rad u vremenu ciji se |
|pocetak i završetak pomera iz dana udan (I, II i III smena) ili iz nedelje u nedelju, ima pravo na uvecanje osnovne zarade za |
|sve sate rada za 26%, a za sate rada u nocnoj smeni i uvecanje osnovne zarade zanocni rad od 26% (26%+26%=52%)." |
|(Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-00534/2005-02 od 6.6.2005. godine) |
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Candide
  • Candide
  • Candide
  • Candide
  • Candide
  • Candide
  • Candide
  • Candide

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !