Colonisation francaise a saint- domingue

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (346 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 28 juillet 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Ok
Sa se info pou kepi yo:
1-Gen yon patne ki mandem yon noir, yon bleu ak yon bel lot koule men tet li piti, se tankou ti tet Jeanjean, ki donk sa yo ki tevini li di yo tro gwo,
tet li piti tankou timoun. donk 3 tj.

2-Gen yon lot neg ki mandem youn tankou numero 4 la ki nan foto a(wouj), youn tankounumero 13 la et youn tankou numero 11 lan.
sa fe 3 anko.

3-Gen yon lot ki mandem 2 tankou numero 22 a, deye a pat fet menm jan ak lot yo, li te genyon bel ti aret, li renmen stil arret la, li vle pal yo tankou li.
sa fe 2 anko.

4-Gen yon lot neg anko ki mandem yon nwa, yon bel.
sa fe 1anko.

5- Gen yon patne ki mandem you bleu men li di fok li pa paswa, li pa renmen paswa yo. ou met tcheke yon bel ti bleu.
sa fe 1 anko.6-gen youn ki mandem yon bleu men ninpot ak yon bel lot. bel ti bagay.
sa fe 2 anko.

7- Gen yon lot neg ki bezwen youn tankou numero 1 an (Puma) menli di sil deye a te ka nwa li tap bon men li pa gen pwobl sil menm jan an, li bezwen
youn anko tankou numero 22 a, youn NY.
sa fe 2 anko.8- Gen yon lot ki mande 2, youn rouj ak yon nwa, yon nwa ki universel men li nautica, puma, NY ect. yo ye.
sa fe 2 anko.

Sa se tt kantite neg yomandem yo, li antotal : 16. Sa m pa presize pou yo yo ou met pran bel bagay. apa de qte sa m kwe map pran 20 ki donk lot kat (4) yo, pran bel ti bagay.
Si gen yonmodification map avetiw.
M ta konseyey ekri sa yo pouw konnen sa pou achete pou pa bliye.
Pou parfum map tann pri yo nan menw pou voye info ba ou.
Poze sista.