Comentari sobre el film gattaca

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 3 (581 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 2 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
FITXA TÈCNICA
Direcció i guió: Andrew Niccol
Actors i actrius:
Ethan Hawke ................................. Vincent-Jerome
Uma Thurman ............................... Irene
Jude Law........................................ Jerome/Eugene
Gore Vidal ..................................... Director Josef
Loren Dean .................................... Anton
Alan Arkin...................................... Detectiu Hugo
Nacionalitat USA, 1997
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Gattaca se’ns mostra una societat on la tecnologia genètica permet la fabricació d’éssers humans a la carta, éssers lliures de malalties, de violència..., però també sense sentiments. Estem parlantdels anomenats “vàlids”, humans manipulats genèticament. Els “vàlids” estan programats per a, com diu el seu nom, ser adequats per a qualsevol cosa; tot al contrari els passa als invàlids que,discriminats pel seu ADN, són considerats una classe inferior, no adequats per a moltes tasques com per exemple poder fer viatges espacials. Aquest és el cas de Vincent, nascut fruit d’una concepció natural,que té el desig de viatjar a Júpiter. Vincent, que té un germà manipulat genèticament, no es resigna amb el seu destí i fa tot el que té al seu a bast per a canviar-lo.
M’ha cridat l’atenció,d’entre les moltes imatges de la pel•lícula, l’escala de cargol que hi ha a la casa que comparteixen Jerome i Vincent. La seva estructura recorda la forma de doble hèlix de l’ADN. Es pot interpretar com unsímbol de tot el que la pel•lícula ens vol explicar. El mateix títol del film està format per les lletres que identifiquen les bases que formen el nostre ADN: Guanina, Adenina, Timina, Timina, Adenina,Citosina i Adenina
La pel•lícula ens presenta com Vincent, un invàlid, només pot aspirar als seus somnis prenent la personalitat d’un altre, en aquest cas de Jerome, vàlid que va quedar...