Déforestation en amazonie-neerlandais

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (282 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 20 avril 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
Ontbossing in Amazonegebied.

Het Amazonegebied is de grootste natuurgebied van het wereld. Van de maat van West-Europa, ze rekent 350 000 inwoners en meer dieren enplanten. Maar ze zou in 2050 kunneN verdwijnen ;

De oorzaken van ontbossing in Amazonegebied zijn de bosbouw bedrijven en de kolenmijnindustrieën. Ze moeten boomen snijdenen veel nieuwe gebouwen bouwen om hun activiteiten te doen, zonder rekening houden van de biologische balans dat zich voor jaren tussen de fauna, de flora en de inwonersvan het bos waren vastgesteld.

De heel snelle ontbossing heeft veel gevolgen zoals de verdwijning van veel soorten dieren, de verarming van de gronden, erosie, droogte ende verhoging van het risico van overstrommingen.

Een andere gevolg maar niet bewezen van ontbossing is de verwarming van de omgeving, en meer algemeen klimatologischeproblemen zoals de verhoging van de temperatuur en de smelt van ijsen.

De agressie tegen dit ecosysteem en zijn inwoners is heel ernstig, de bedrijven van de regio hebbeneen natuurlijke cyclus verstroord waar allemaal zijn plaats had. Het bos geefde aan zijn inwoners wat ze nodig had om te leven en waren ze respectvol. Maar de daling vande vitale ruimte en de verstoring van natuurlijke cyclus zetten de inwoners en hun omgeving in gevaar.

De bescherming van het bos door groten campagnes van herbebossingis nu niet goed omdat de regeringen van de landen van het Amazonegebied hebben geen geld om te geven voor het natuur, de populatie hebben meer nodig van deze geld dan hetbos. Maar als we niet de long van het Aarde willen zien verdwijnen, moeten we anderen manier vinden om geld te sparen. We hebben 40 jaar om het Amazonegebied te helpen.