Dante alighieri

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 10 (2454 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 22 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Dante Alighieri (1265.-1321.)

Njegov sveobuhvatni genij bio je najveća pojava u talijanskoj književnosti. On je Italiji sve a neki čak znaju Božanstvenu komediju napamet. On je njome napravio veliki uticaj na Italijansko društvo ali i na katoličanstvo uopšte.

Rođen je u drugoj polovici maja 1265 g. u Firenci. Potiče iz skromne plemićke porodice koja je bila na strani Gvelfa, koji su seborili za dominaciju Germana na Italiju, a protiv Gibelina koje je zastupao Papa koji je bio prilično korumpiran.

Učio je retoriku, umijeće pisanja i govorništva na latinskom jeziku kod velikog Brunetta Latinija. Kao pisac se oblikovao samostalno tako što je savladao pjesničko umijeće čitanjem provansalske lirike, pjesnika na talijanskom jeziku a nadasve Vergilija kojeg je smatrao svojim učiteljem.Zanimao se za muziku, crtanje i ples a zatim i za ratne vještine i pravo. Studirao je u Bologni i oženio se ženom iz ogranka moćne porodice Donatije. Posvetio se filozofskim studijama proučavajući Aristotela, Cicerona. Sa 30 g. bavi se politikom i javnim poslovima. Upisao se u društvo liječnika da bi mogao vršiti te političke funckije. Staje na stranu bijelih Gvelfa. Papini saveznici su zauzeliFirencu predali je u ruke crnih Gvelfa. Godinu dana poslije osuđen je na novčanu kaznu te na oduzimanje imovine. On se u tom trenutku nalazio u Pizi, nije se htio predati te biva osuđen na trajni progon te na to da bude živ spaljen ako padne u ruke crnim Gvelfima. Dante ostaje u progonu do smrti, osuđujući Crkvu.

Tokom ovog progonstva, združio se sa mnogim Gibelinskim porodicama na čijim jedvorovima živio. Svojim mladenačkim djelom Vita Nuova izdvojio se od ostalih pisaca ljepotom izraza, izvornošću te psihičkom analizom. U toj su knjižici sabrani stihovi pisani 10 g. i povezani su, objašnjeni komentarima. Govore o njegovoj neizrecivoj ljubavi prema lijepoj Beatriče Portinari. To je svojevrstan roman o platonskim osjećajima. Ovo djelo je vrhunac škole DOLCE STIL NUOVO. U djelu vladaatmosfera platonizma te analiziranje fenomena ljubavi kao doživljenog osjećaja. Dante polazi od doživljenog, ne imenuje sve osobe u djelu i njegov tok izlaganja u djelu je prožet mistikom brojeva tri i devet.

Osim ovih pjesama, napisao je znatan broj lirskih sastava ljubavnog i alegorijsko-doktrinalnog sadržaja. Pisao je i ljubavne pjesme drugim ženama koje su ga inspirisale :

« Kameniterime » : nadahnula ga ljubav prema nekoj Pietri.

« Gozba » : prekida sa srednjovjekovnom tradicijom. Naslov metaforično znači da čitatelju želi ponuditi gozbu, odnosno neku moralnu, poučnu priču.

« O narodnom jeziku » : napisano je na latinskom jeziku i izlaže historijsko porijeklo i oblike talijanskog jezika, njegova narječja te položaj među romanskim jezicima.

« Monarhija » : najpoznatijenjegovo djelo na latinskom jeziku. Rasprava u tri knjige, razmatra 3 bitna problema – potreba sveopšte monarhije za dobrobit cijelog čovječanstva, jesu li Rimljani s pravom osvoji svijet i stvorili carstvo te proishodi li careva vlast od Boga ili od pape. Ističe da politička vlast treba biti neovsina od crkve.

« Božanstvena komedija » : spjev je započeo u prvim godinama progonstva oko 1307. Azavršio malo prije smrti. Nije to više mladi pjesnik vezan za konvencije i podneblje dolce stil nuovo, to je sada već čovjek ogromnog životnog iskustva, obrazovanja i velike moralne snage. Ugleda sa ne velike autore koje je čitao (antičke, tadašnje talijanske). Međutim, činjenica da je ovo djelo prepisao postoji. Napisao je po uzoru na jedno arapskog pisca koji opisuje « putovanje na onaj svijet ».Spjev napisan na narodnom jeziku a nazvao ga je « komedija » jer se tim nazivom označavalo pripovjedačko djelo u stihu (po srednjovjekovnoj poetici) napisano svima razumljivim tonom. Djelo počinje tužno a završava sretno. Atribut « božanstvena » dodat je u kasnijem izdanju. U komediji se opisuje put (simbol grešnog čovječanstva) kojim se Dante kreće uz Vergilija (simbol razuma kro pakao i...