Declaration sous l'honneur

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (396 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 22 février 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaná

jméno, příjmení, titul: Monika Brichtová, Bc.

trvalé bydliště: Rooseveltova 84, Olomouc 779 00

datum narození – den, měsíc, rok: 6/10/1986

státnípříslušnost: ČR

prohlašuji, že:

- jsem svědomitě a poctivě přistupovala k pracovní stáži v rámci programu ERASMUS /Francie, září 2009 – březen 2010/, která je povinnou součástí mého studia naJihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
- jsem dodržovala pracovní smlouvu stážisty a s ní spojenou „Convention de stage“ Savojské univerzity.
- tato smlouva mi byla předem známá,stejně tak zahraniční organizaci a byla podepsána třemi stranami – mnou, zaměstnavatelem a Savojskou univerzitou.
- stejně tak jsem dodržovala plnění „Training Agreement and Quality Commitment“,podepsané a známé mně, české univerzitě i zahraniční organizaci.
- v pátek dne 11. září byla má stáž ukončena z iniciativy zahraniční organizace, protože nechtěla vyhovět mým požadavkům, na které jsemměla jak z české tak i zahraniční smlouvy, nárok.
- jsem se na základě všech okolností rozhodla uvést, že jsem výpověď ze stáže akceptovala z důvodu porušování pracovní smlouvy ze stranyzahraniční organizace a tato závažná porušení uvést v mém čestném prohlášení.
- už při příchodu do podniku mi nebyla práce důkladně vysvětlena a byla jsem ihned začleněna do provozu podniku jako klasickýzaměstnanec.
- ředitel zahraniční organizace absolutně nedodržoval týdenní pracovní dobu uvedenou v zákoně – 35 hodin – dle francouzského zákoníku práce a nepřímo nás nutil zůstávat v práci o dvěaž tři hodiny déle, čímž druhý týden dosáhla má pracovní doba téměř 50 hodin.
- ačkoliv jsem opakovaně prosila o pracovní rozvrh, byl mi dán až ve čtvrtek10. září a to na uplynulý a právěprobíhající týden.
- ústně byla dohodnuta jedna pracovní sobota v měsíci, ale ani v půlce týdne nebyl ředitel schopen oznámit, která to bude.
- při špatném či neúplném splnění úkolu ředitel...