Dissertation

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (257 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 28 octobre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
III. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Чл. 14. (1) Нормалната продължителност на работното време в СД „АТ-Карлово” гр. Карлово е осем часа, при пет дневна работна седмица, с обща седмичнапродължителност четиридесет часа - за следните звена:

За административен персонал – Офис Карлово:
• Начало на работния ден - ........................... часа
• Край на работния ден ...................... часа.
•Работниците ползват обедна почивка от .......................... до ...............................
С цел да бъде осигурена устойчива работоспособност и здравословна работна среда, работещите,ползват допълнително една междинна почивка от 10 минути в рамките на работния ден, както следва: от 10,00 до 10,10 часа.

За административен персонал «Оранжерии» с. Дъбене:
• Начало на работния ден -........................... часа
• Край на работния ден ...................... часа.
• Работниците ползват обедна почивка от .......................... до ...............................
С цел да бъдеосигурена устойчива работоспособност и здравословна работна среда, работещите, ползват допълнително една междинна почивка от 10 минути в рамките на работния ден, както следва: от 10,00 до 10,10 часа.За производствен персонал «Оранжерии» с. Дъбене:
• Начало на работния ден - ........................... часа
• Край на работния ден ...................... часа.
• Работниците ползват обеднапочивка от .......................... до ...............................
С цел да бъде осигурена устойчива работоспособност и здравословна работна среда, работещите, ползват допълнително една междинна почивкаот 10 минути в рамките на работния ден, както следва: от 10,00 до 10,10 часа.

(2) Отчитане на работното време - работното време се изчислява в работни дни - подневно.

Чл. 15. (1) За длъжността„Пазач невъоръжена охрана” работния процес е организиран на смени:
• Начало на работния ден – 19,00 часа
• Край на работния ден – 07,00 часа.
(2) За тях е установено...