Document

Pages: 3 (679 mots) Publié le: 30 mars 2011
Vanhemman/huoltajan suostumuslomake

Osallistuvan oppilaan nimi:

Kotiosoite:

Lähettävän koulun nimi, osoite ja maa:

Isäntäkoulun nimi, osoite ja maa:

Vaihdon ajankohta:_________ –_________

Lähettävän koulun yhteysopettajan yhteystiedot (lähettävä koulu täyttää etukäteen):

Oppilasliikkuvuuteen osallistumisen ehdoton edellytys on että vanhemmat/huoltajatallekirjoittavat tämän lomakkeen ennen vaihdon alkamista. Jos tarvitsette tarkempia tietoja tai haluatte keskustella tästä suostumuslomakkeesta, ottakaa yhteyttä lähettävän koulun yhteyshenkilöön.Tärkeintä on varmistaa kaikkien osallistuvan oppilaan turvallisuus joka vaiheessa ja siihen tarvitaan teidän ehdotonta tukeanne ja yhteistyötä.

Ylhäällä mainitun oppilaan vanhempana/huoltajana– suostun täten siihen, että hän osallistuu Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen, siihen valmistautumiseen ja aiheellisiin seurantatoimiin;

– vahvistan saaneeni riittävättiedot Comenius-ohjelman yksilöllisestä oppilasliikkuvuudesta ja vaihtoon liittyvistä käytännön seikoista, kuten rahallisesta tuesta, vakuutuksesta ja koulutustilaisuuksista, ja vastaanottaneenikriisinhallintaan liittyvän asiakirjan;

– ymmärrän, että oppilaan lähtöä edeltävä lähtövalmennus ja isäntämaassa järjestettävä tulovalmennus ovat pakollisia;

– ilmoitan antaneenitotuudenmukaiset ja tarpeelliset tiedot lapseni terveydentilasta ja ilmoittaneeni kaikki häntä koskevat erityisvaatimukset hakulomakkeessa ja terveystietolomakkeessa. Sitoudun ilmoittamaan lähettävän koulunyhteysopettajalle kaikki edellä mainittuihin tietoihin tämän lomakkeen allekirjoitushetken ja oleskeluajan päättymisen (isäntämaasta poistumispäivän) välillä tulevat muutokset;

– suostunsiihen, että oleskelun aikana lapseni on isäntäkoulun nimetyn tukihenkilön ja isäntäperheen valvonnan ja vastuun alainen;

– vakuutan, että lapseni tuntee lähettävän koulun ja isäntäkoulun...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Documents
  • Document
  • Document
  • Document
  • Document
  • Document
  • document
  • document

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !