Elargisement de l`ue

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 6 (1419 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 29 mars 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
Baba Odochia

Încă din copilărie, imi aduc aminte cum mama îmi spunea la începutul lunii martie: ”Mai aştepta-ţi un pic, primăvara încă n-a venit. Baba Odochia încă nu şi-a scuturat cele 12 cojoace”
Dar cine ştie cine a fost întradevăr această Babă Odochie şi dacă a fost ea oare „babă”.
Conform istoriei biblice, sfânta muceniţă Evdochia samarineanca a trăit în perioadadomniei lui Traian. Ducând o viaţă liberă şi în păcat, într-o zi a auzit cum cineva propăvăduia credinţa cea adevărată. Fata înţelegea precum că ducea o viaţă nedestoinică, astfel s-a botezat iar restul vieţii a petrecut-o în mănastire şi în rugăciuni. La fel, descoperind darul de a tămădui boli, a ajutat foarte multă lume. La sfârşitul vieţii sale, atunci când la domnie venise alt împărat -Vincenţiu, Evdochia a fost persecutată mai mult timp, iar în final i-au tăiat capul. Astfel, Sfânta muceniţă Evdochia a fost canonizată.
În popor, Sfânta Evdochia este cunoscută mai mult sub numele de Baba Odochia (sau Dochia, în unele regiuni). Sunt mai multe legende referitor la adevărata existenţă a Odochiei, fiecare regiune adatpând-o la obiceiurile sale.
Una dintre ele sună aşa...A fost o dată un împărat, foarte bogat, mândru, cu o mare putere asupra supuşilor săi. Şi avea acest împărat o singură fată, Evdochia. Fată frumoasă, cum nu se mai auzi-se in toată împărăţia. Nimic nu întuneca viaţa acestei familii regale. Însă, de la un timp în coace, doamna împărăteasă se simţea tot mai rău. Vraci şi lecuitori veneau de peste tot ca să-i uşureze durerele, însă totul era înzadar. Împăratu şi Evdochia tare sufereau. Dar boala a fost necruţătoare cu blânda împărăteasă. În scurt timp ea a murit. A fost organizat mare alai la care au fost prezenţi lume de peste lume, căci toti au venit s-o petreacă în ultimul drum pe buna împărăteasă.
Suferinţa a fost mare, şi pentru împărat care a rămas fără sprijin, pentru Evdochia care a rămas fără mam şi pentru locuitorii care ausimţit îndată lipsa blândeţii care o emana împărăteasa. Timpul trecea, iar conform regulilor regale împăratul trebuia să se insoare. Multe peţitoare au fost la casa sa, mult timp a tot ales împăratul, căutând mereu în pretendente măcar careva calitati de la fosta sa sotie. Intr-un sfârşit alegerea a fost făcută, noutatea răspândită şi nunta jucată. Unica fiinţă care nu se putea împăca cualegerea împăratului a fost Evdochia. Simţea fata ca nu e lucru curat la mijloc. Evdochia era foarte credincioasă, astfel a acceptat hotărârea tatălui său.
Nu atrecut mult timp iar noua împărăteasă a inceput să-şi arate adevarata faţă. Din păcate, pe cât era de frumoasă la exterior pe atât de pestriţă s-a dovedit a fi şi în interior. Geloasa, haină, hapsână. Dar la toate astea, împăratul nuatrăgea nici-o atenţie, de parcă ar fi avut o peliculă peste ochi şi nu vedea nimic din ceea ce făcea tânăra împărăteasă.
Iar mama vitregă, cu fiecare zi îşi întărea plasa de minciuni, intrigi şi fapte rele. Atenţia cea mai mare o avea asupra tinerei Evdochia, care era mai frumoasă, mai blajină, mai iubitoare. Lumea o iubea, la fel ca şi pe mama ei.
Nu se putea împăca cu acest gândîmpărăteasa, cum aşa, cineva să fie mai presus ca ea şi a hotărât să se izbăvească de fată. Cea mai mare problemă era dragostea împăratului faţă de fiica sa. La acest moment s-a gândit foarte mult haina mama vitregă. Ea fiind o bună cunoscătoare de ierburi şi vrăji a început să le utilizeze pentru împărat ca să-l întoarcă cu spinarea de la fiica sa. La toate astea, împărăteasa mai adăuga zilnic minciuni şigafe, precum că fata-i lenoasă, nu face nimic prin casă, nu o ascultă şi că-i întoarce mereu cuvântul, bîrfeşte şi în final că e o furătoare de bijuterii. Sărmana Evdochia, zile grele au ajuns pentru sufletul ei. Ea vedea clar cum dragostea tatălui pentru ea se topeşte zi cu zi, fără urme. Unica scăpare şi alinare le găsea în biserică, atunci când se ruga.
Mult a suferit Evdochia de...