Etudes de cas

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 65 (16141 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 2 avril 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
4

Sistemele de distribuţie din Europa

Structura sistemului de distribuţie european este diferită de la o ţară la alta; astfel, există un comerţ bine structurat în nordul Europei şi forme de distribuţie relativ mai puţin dezvoltate în sudul continentului. Un loc aparte ocupă ţările din Europa Centrală şi de Est, care, după anul 1989, trecând la economia de piaţă, încearcă să dezvolte formulede comercializare noi (hypermarket-uri, supermarket-uri, magazine cash &carry). Sistemul de distribuţie european s-a caracterizat, în perioada ultimilor 50 de ani, printr-o segmentare mai accentuată, prin concentrare, prin dominarea strategiilor de internaţionalizare şi diversificare, legislaţie restrictivă. Segmentarea pieţelor, diversitatea produselor, apariţia noilor formule de comercializareau contribuit la definirea strategiilor de marketing diferenţiate. Astfel unele firmele europene de distribuţie practică un marketing de masă (de exemplu, hypermarket-urile, magazinele populare), altele un marketing specializat sau un marketing hiperspecializat. În ţările Uniunii Europene, se poate observa o concentrare a comerţului alimentar. În anul 2002, primele cinci grupuri de distribuţieeuropene deţineau 45% din piaţa Marii Britanii, 40% din cea a Franţei şi, respectiv, 12% şi 20% din cea a Spaniei şi a Italiei.

Strategii de distribuţie în spaţiul european

Internaţionalizarea comerţului se realizează, de regulă, pe axele Nord/Sud şi Est/Vest. Formulele comerciale exportate sunt cele care domină în ţara de origine. Trei ţări deţin ponderea cea mai mare a operaţiunilorinternaţionale, Franţa, Germania şi Marea Britanie. Dintre factorii externi, care au favorizat procesul de internaţionalizare în sfera distribuţiei, amintim: legislaţia restrictivă din unele ţări; saturarea pieţelor naţionale; scăderea costurilor de transport; formarea pieţei unice europene. Factorii interni, care au impulsionat internaţionalizarea firmelor de distribuţie, au fost: căutarea de noi niveluride creştere şi profitabilitate superioare celor din ţara de origine; repartizarea riscurilor în cazul firmelor de distribuţie multinaţionale; creşterea puterii de negociere cu producătorii la nivel internaţional.

4.1 Caracteristici generale Analiza unui sistem de distribuţie se bazează pe criterii cantitative şi calitative: densitatea comercială (numărul de puncte de vânzare la 1000 delocuitori) indică evoluţia sistemului de distribuţie; gradul de concentrare şi de organizare al punctelor de vânzare; importanţa mărcilor proprii, atât ca pondere în totalul produselor comercializate, cât şi cotă de piaţă; ponderea serviciului de auto-servire în totalul vânzărilor de produse de consum; dezvoltarea serviciilor oferite clienţilor: service post-vânzare, credite oferite consumatorilor,livrarea produselor la domiciliu; mărimea şi tipul investiţiilor alocate activităţii de comunicare. În stadiul incipient de dezvoltare, distribuţia este dominată de mici puncte de vânzare independente, de tip familial, care folosesc metode de comercializare tradiţionale. Ponderea comerţului tradiţional independent în vânzările totale ale unei ţări indică „rata de industrializare” existentă în domeniuldistribuţiei. În ţările din sudul Uniunii Europene predomină micile puncte de vânzare independente (de exemplu, Portugalia, Italia), în timp ce în ţări

Sistemele de distribuţie din Europa

precum Germania şi Marea Britanie predomină formele de comercializare aparţinând comerţului integrat. Densitatea comercială indică evoluţia formelor de comercializare din diferite ţări. Apariţia marilorfirme de distribuţie a contribuit la scăderea competitivităţii comerţului independent. Acest fapt se exprimă prin reducerea numărului de magazine, în special în ţările din nordul Europei. În paralel cu apariţia comercianţilor importanţi şi bine structuraţi, un număr mare de mici magazine şi-au încetat activitatea. Ţările cu cea mai mare densitate comercială sunt Marea Britanie, Germania,...