Fenomenul laicizarii si secularizarii in biserica ortodoxa

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 8 (1970 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 23 novembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Fenomenul laicizării şi secularizării în Biserica Ortodoxă Română

Cuprins

1. Secularizarea: o paradigmă, un concept
2. Secularizarea – context internațional – dimensiune istorică
3. Secularizarea în Biserica Ortodoxă Română
I. Perspectiva istorică
II. Perspectiva contemporană
4. Concluzii

1. Secularizarea: o paradigmă, un concept

Dificultatea abordării inlimba română a termenului de secularizare rezidă în multitudinea de interpretări pe care acest concept o oferă publicului datorită faptului că în momentul în care acesta își face apariția în vocabularul limbii române ca neologism, societatea românească abia își face intrarea în modernitatea propriu-zisă. Secularizarea nu își găsea un echivalent în societatea de atunci, de unde și ambiguitatea caremereu a insoțit-o.
Aria semantică a „secularizării” cuprinde multiple fenomene: declinul practicii religioase în ansamblu, dispariția referințelor religioase din activitățile cotidiene, pierderea influenței Bisericii asupra instituțiilor publice și culturale.
În general, noțiunea de „secularizare” este întrebuințată fie descriptiv (prezentarea unei stări de fapt pe terenul religios), fieexplicativ, în încercarea de a surprinde cauzele shimbărilor survenite în practica religioasă, încercându-se la limită furnizarea unor predicții pentru evoluția viitoare.
Printre nenumăratele definiții ce pot fi propuse secularizării, in opinia lui Mirel Bănică, ce mai fiabilă pare a fi cea a sociologului francez Danielle Hevieu-Leger: Secularizarea este impactul modernizării, la diferite niveluri:economic, politic, intelectual, simbolic etc, asupra religiei, dar și asupra raporturilor între religie și societate, fiind o definiție care permite identificarea principalelor provocări ale modernității, precum și descrierea schimbărilor ce încep să apară în ansamblul acesteia.

2. Secularizarea – context internațional – dimensiune istorică

Primul stat laic din perioada modernă şi-a avutsorgintea în America. Astfel, Virginia a decretat pentru prima dată în 1785 confesionalitatea statală şi totala libertate religioasă a cetăţenilor săi. Acest principiu a reprezentat mai apoi fundamentul definirii raporturilor dintre Stat şi Biserică în Constituţia federală care a ales soluţia separării puterii spirituale de cea religioasă. Rădăcinile acestei măsuri politice nu stăteau însă îndorinţa unei societăţi de a finaliza un proiect politic, ci mai mult în necesitatea înlăturării memoriei funeste a intoleranţei şi persecuţiilor religioase, din cauza cărora mulţi colonişti se hotărâseră să părăsească Europa.
Al doilea stat care a dat startul ireversibil la procesul de secularizare a fost Franţa revoluţionară, în secolul XVIII. Însă aici, spre deosebire de situaţia din StateleUnite, procesul secularizării avea să fie marcat de incongruenţe şi excese provocate de existenţa a două tradiţii politice şi culturale, total diferite, care s-au comportat ambiguu în ceea ce priveşte situaţia raporturilor dintre Biserică şi Stat. Prima tradiţie s-ar putea caracteriza ca fiind liberală şi tindea către aplicarea unei libertăţi religioase totale şi a separatismului, adică materializareadesprinderii Bisericii de Stat. A doua tradiţie prezentă în viaţa politică a Franţei a fost cea galicană sau statală. Aceasta dorea să-i confere Bisericii un caracter naţional şi susţinea implicarea ei în procesul revoluţionar pentru a o putea apropia de noul regim politic. Secularizarea în Franţa poate fi descrisă ca un proces dur, mai ales din cauză că Biserica catolică nu a fost destul dereceptivă la mesajul transmis de Montesquieu, Voltaire sau Diderot şi nu i-a putut decodifica sau anticipa consecinţele. În faţa acestei ofensive deschise împotriva religiei creştine instituţionalizate, Biserica nu prea a fost în stare să răspundă, mai ales pentru că papalitatea secolului al XVIII-lea a fost, în general, mediocră.
O situaţie similară s-a petrecut în Rusia revoluţionară a anului...