Fgvds

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 3 (681 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 30 mars 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
Hand-out zuur / base, HAVO 5

pH is een schaal van 0 tot 14 waarbij kleiner dan 7 zuur is, gelijk aan 7 neutraal is en groter dan 7 basisch is.
Een zuur is een deeltje dat H+ afstaat, een base iseen deeltje dat H+ op kan nemen.
Voorbeeld zuur: HNO3 H+ + NO3-
Voorbeeld base: NH3 +H+ NH4+

H3O+: Een andere notatiewijze voor H+, het is dus precies hetzelfde.
In BINAStabel 49 staan dezuren en basen gerangschikt. Links staan de zuren, rechts de basen. De zuren linksboven tot en met H3O+ zijn sterk, de basen zijn rechtsonder tot en met OH- sterk.

Bij het verdunnen van een zureoplossing stijgt de pH (concentratie H+ neemt af), bij het verdunnen van een basische oplossing daalt de pH (concentratie OH- neemt af).

Sterk zuur in water oplossen: ioniseert volledig, kortomstaat alle H+ af.
Voorbeeld: H2SO4 2H+ + SO42- (LET OP: Er ontstaat dus 2 mol H+)

Zwak zuur in water oplossen: geeft een evenwichtsreactie, kortom staat niet alle H+ af.
Voorbeeld: HF↔ H+ + F-Sterke base in water oplossen: neemt H+ op van water, aflopende reactie.
Voorbeeld: OH- + H2O H2O + OH- (je ziet OH- blijft gewoon over)

Zwakke base in water oplossen: geeft eenevenwichtsreactie, kortom sloopt niet van iedere H2O H+ af.
Voorbeeld: OH- + H2O ↔ H2O + OH-

Sterke base met zwak zuur: aflopende reactie
Voorbeeld met zwak zuur: CHOOH + OH- CHOO- + H2O

Zwakke base metzwak zuur: evenwicht
Voorbeeld: H2S + CrO- ↔ HCrO + HS-

Berekenen concentratie H+ wanneer je de pH weet: 10-pH
Voorbeeld pH is 6: 10-6 is concentratie H+ in mol per liter

Berekenen concentratieH+ wanneer je de pOH weet: 10-(14-pOH)
Voorbeeld pOH is 6: 10-(14-6) (=10-8) is concentratie H+ in mol per liter

Berekenen concentratie OH- wanneer je de pH weet: 10-(14-pH)
Voorbeeld pH is 6:10-(14-6) (=10-8) is concentratie OH- in mol per liter

Berekenen concentratie H+ wanneer je de pOH weet: 10-(pOH)
Voorbeeld pOH is 6: 10-6 is concentratie OH- in mol per liter

(Hieronder:...