Fouster de coullanges

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 311 (77532 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 25 décembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Cetatea Antică
STUDIU ASUPRA CULTULUI, DREPTULUI Şl INSTITUŢIILOR GRECIEI Şl ROMEI
Fustel de Coulanges
Volumul l
Traducere de MIOARA şi PAN IZVERNA
Traducerea notelor de ELENA LAZĂR
Prefaţă de RADU FLORESCU
MERIDIANE BUCUREŞTI 1984

Toate drepturile asupra prezentei ediţii în limba română sunt rezervate Editurii Meridiane

CUPRINS

Prefaţă / 5
INTRODUCERE - Despre necesitatea dea studia cele mai vechi credinţe ale anticilor pentru a le putea cunoaşte instituţiile / 20
CARTEA I CREDINŢELE ANTICE
CAPITOLUL I Credinţe despre suflet şi despre moarte / 25
CAPITOLUL II Cultul morţilor / 35
CAPITOLUL III Focul sacru / 42
CAPITOLUL IV Religia casnică / 54

CARTEA a II-a FAMILIA
CAPITOLUL I Religia a fost principiul constitutiv al familiei din antichitate / 63
CAPITOLULII Căsătoria / 66
CAPITOLUL III Despre continuitatea familiei; celibatul interzis; divorţul în caz de sterilitate.
Inegalitatea dintre fiu şi fiică / 74
CAPITOLUL IV Despre adopţiune şi emancipare / 81
CAPITOLUL V Despre înrudire. Despre ceea ce romanii numeau înrudire în linie paternă / 85
CAPITOLUL VI Dreptul de proprietate / 90
CAPITOLUL VII Dreptul de succesiune / 106
1. Natura şiprincipiul dreptului de succesiune la antici / 106
2. Cel ce moşteneşte este fiul şi nu fiica / 108
3. Despre succesiunea colaterală / 113
4. Efectele emancipării şi ale adopţiunii / 115
5. La origine testamentul nu era cunoscut / 116
6. Indiviziunea antică a patrimoniului / 118
CAPITOLUL VIII Autoritatea în familie / 125
1. Principiul şi natura puterii paterne la cei vechi / 125
2. Enumerareadrepturilor ce alcătuiau puterea paternă / 130
CAPITOLUL IX Vechea morală a familiei / 137
CAPITOLUL X Gens la Roma şi în Grecia antică / 145
1. Ceea ce scriitorii antici ne spun despre gens / 147
2. Cercetarea câtorva opinii ce-au fost emise pentru a explica ginta romană / 150
3. Ginta este familia ce-şi are încă organizarea sa primitivă şi unitatea sa / 153
4. Dezvoltarea familiei; sclaviaşi clientela / 158

CARTEA a III-a
CETATEA
CAPITOLUL I Fratria şi curia; tribul / 167
CAPITOLUL II Noi credinţe religioase / 173
1. Zeii din natura fizică / 173
2. Relaţia dintre această religie şi dezvoltarea societăţii omeneşti / 175
CAPITOLUL III Se formează cetatea / 181
CAPITOLUL IV Oraşul / 191
CAPITOLUL V Cultul întemeietorului; legenda lui Eneas / 20
CAPITOLUL VI Zeii cetăţii /208
CAPITOLUL VII Religia cetăţii / 223
1. Ospeţele publice / 223
2. Sărbătorile şi calendarul / 226
3. Censul şi ceremonia purificării / 229
4. Religia în adunarea cetăţenilor, în senat, la tribunal, în armată; triumful / 231
CAPITOLUL VIII Ritualurile şi analele / 241
CAPITOLUL IX Guvernarea cetăţii. Regele / 250
1. Autoritatea religioasă a regelui / 250
2. Autoritatea politică aregelui / 253
CAPITOLUL X Magistratul / 259
CAPITOLUL XI Legea / 269

PREFAŢĂ

„Cetatea antică" a lui Fustei de Coulanges a devenit, încă de multă vreme, o lucrare clasică. De fapt autorul ei este un clasic, sub întreită ipostază — ca formaţie, gândire şi stil. Născut în 1830, la Paris (moare în 1889), elev al prestigioaselor instituţii de învăţământ superior din Oraşul-lumină, cum era pe atuncicapitala Franţei, discipol al şcolii franceze de istorie, ilustrată, la acea vreme, de nume celebre — Michelet, Thiers, Thierry — care dăduseră direcţia pozitivistă şi liberală gândirii istorice, el căpătase o solidă cultură prin stăpânirea limbilor clasice ce l-au ajutat să aibă acces direct la izvoare. Ajuns, la rândul lui, profesor în instituţiile în care deprinsese, ca tânăr student,rudimentele ştiinţei, va cultiva, în continuare, acelaşi stil de gândire şi de exprimare, întemeiat pe clasicism şi punând în valoare tocmai calităţile de claritate, precizie şi putere de sinteză ale tradiţiei de gândire raţională franceze.
Această structură clasică a personalităţii şi gândirii lui Fustel de Coulanges nu este nicăieri mai bine ilustrată decât în Cetatea antică, cu toate că şi alte...