Fusions et acquisitions

Pages: 56 (13982 mots) Publié le: 6 avril 2011
Cuprins

Cap. 1 Achizitii si fuziuni……………………………………………………...3
1.1 Notiuni introductive……………………………………………………………..... 3
1.2 Fuziuni…………………………………………………………………………… 4
1.3 Achiziţii………………………………………………………………………….. 5
1.4 Motivaţii economico – financiare ale fuziunilor şi achiziţiilor………………….13
5. Factorii care au influenţat activitateade fuziuni şi achiziţii……………………..20
1.6 Mecanismul achiziţiilor şi fuziunilor în Uniunea Europeană…………………….23

Cap. 2 Piaţa fuziunilor şi achiziţiilor în România……………………………27
2.1 Cadrul legislativ, juridic şi fiscal al tranzacţiilor cu societăţi comerciale în România ………………………………………………………………………………………..27
2.2 Efectele juridice ale fuziunii şiachiziţiei societăţilor comerciale………………..30
2.3 Fuziuni şi achiziţii în România in anul 2004…………………………………….31
2.4 Principalele provocări şi perspective ale fuziunilor şi achiziţiilor pe piaţa românească……………………………………………………………………………35
Bibliografie……………………………………………………………………..34

Cap. 1 Achizitii si fuziuni

1.1 Notiuni introductive

Din punct de vedere tehnic,fuziunea constă în combinarea a două sau mai multe companii cu scopul de a crea o entitate economică prin unificarea patrimoniilor.
Fuziunea este tratată de mulţi economişti ca o formă de achiziţie şi cunoaşte două forme: absorbţia şi fuziunea pură sau contopirea. Această din urmă formă de fuziune este cunoscută şi sub numele de fuziune prin consolidare.
Din punct de vedere juridic, fuziunea esteoperaţiunea prin care se realizează o concentrare a societăţilor comerciale. Acestea pot avea aceeaşi formă juridică sau forme diferite.
Absorbţia constă în înglobarea de către o societate a uneia sau a mai multor societăţi comerciale, care îşi încetează existenţa. Fuziunea pură sau contopirea constă în reunirea a două sau mai multe societăţi comerciale, care îşi încetează existenţa, pentruconstituirea unei societăţi comerciale noi. Prin absorbţie, firma cumpărătoare dispare, iar acţionariatul acesteia primeşte, în locul vechilor acţiuni, titluri ale firmei cumpărătoare, la un anumit raport de schimb. Firma achizitoare dobândeşte toate drepturile patrimoniale ale firmei absorbite şi, în acelaşi timp, toate obligaţiile acesteia. Această modalitate mai poartă numele de fuziune statutară,deoarece se realizează în conformitate cu statutul firmei care realizează încorporarea. De regulă, acţiunile firmei achiziţionate sunt preschimbate direct pe acţiuni ale firmei achizitoare, dar aceasta din urmă le poate cumpăra şi cu plata în numerar sau în alte active financiare.
În cazul fuziunii pure, distincţia între firma cumpărătoare şi cea cumpărată devine irelevantă, întrucât cele două firme seunesc într-o companie nouă, firmele originare încetându-şi existenţa juridică. În acest caz, acţionarii celor două firme fuzionate primesc, în schimbul vechilor acţiuni, acţiuni la compania nou înfiinţată. De asemenea, ei pot opta pentru plata în numerar, în contul drepturilor lor de acţionari, sau să dobândească obligaţiuni emise de noua companie. Absorbţiile sunt mai frecvente decâtconsolidările, datorită numeroaselor dificultăţi în realizarea unei veritabile fuziuni, în special din punct de vedere juridic, în absenţa unei unificări a statutelor şi a regulilor juridice aplicabile în ţările originare.

1.2 Fuziuni

În literatura ştiinţifică, dar şi în practică, se întâlnesc patru categorii principale de fuziuni:
▪ fuziunea orizontală – are loc atunci când o firmă se combină cualtă firmă, din acelaşi domeniu de activitate50; acestea sunt, aşadar, companii concurente în acelaşi sector economic. Numărul acestora a crescut mult în ultimii ani, pe fondul restructurării globale a multor sectoare industriale, ca răspuns la progresul tehnologic şi liberalizarea pieţelor. Prin consolidarea resurselor celor doi parteneri se obţine un efect sinergic, atât în termenii evaluării...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Fusion acquisition
  • fusion acquisition
  • Fusion acquisition
  • Les Fusions Acquisition
  • Fusion acquisition
  • Fusion et acquisition
  • Fusion acquisition
  • Acquisition, fusion

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !