Goriot

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 184 (45874 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 18 avril 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
nccmn1/3 |Top of Form
[pic]
 
Search this site
Bottom of Form | |
| |
|Home |Balzac - Moş Goriot |
|Sitemap|Honore de Balzac |
|Recent site activity |Moş Goriot |
|Home | |
|edited bynccmn652 nccmn652 | |
|Europa | |
|edited by nccmn652 nccmn652 | |
|Ţările lumii (S - Z) |  |
|edited by nccmn652 nccmn652 |Doamna Vauquer, născută de Conflans, este o femeie în vîrstă, care de vreo patruzeci de ani ţine la |
|Ţările lumii (K - R) |Paris o pensiune de familie în stradaNeuve-Sainte-Ge-nevieve, între Cartierul Latin şi foburgul |
|edited by nccmn652 nccmn652 |Saint-Marcel. La această pensiune, cunoscută sub numele de Casa Vauquer, se primesc deopotrivă |
|Home |bărbaţi şi femei, tineri şi bătrîni, fără ca vreodată gura clevetitoare a lumii să fi găsit ce să |
|edited by nccmn652 nccmn652 |scornească despre cele ce sepetrec în această respectabilă casă. Nu-i mai puţin adevărat, însă, că |
|View All |de vreo treizeci de ani nu s-a pomenit printre clienţi nici o femeie tînără, iar pentru ca vreun |
| |tînăr să ajungă a locui aci, trebuia ca familia să-i trimită o sumă prea mică să-şi ţină zilele. Cu |
||toate acestea, în anul 1819, dată la care începe drama ce urmează, se afla aci în pensiune o biată |
| |fată. Oricît de discreditat ar fi azi cuvîntul dramă, după chipul deşănţat şi fără noimă în care a |
| |fost risipit în aceste vremuri de jalnică literatură, e nevoie totuşi să-l folosim aici ; nu fiindcă|
||această istorisire ar fi dramatică în sensul adevărat al cuvîntului, ci fiindcă sfîrşind cartea veţi|
| |vărsa poate cîteva lacrimi intra muros şi extra muros1. Fi-va ea oare înţeleasă şi dincolo de |
| |zidurile Parisului ? Ingăduie-ni-se a ne îndoi, căci nu se poate pricepe felul cutotul deosebit al |
| |unei asemenea scene, plină de tîlcuri şi de culoare locală, decît între colinele Montmartre şi |
| |dealurile de la Montrouge, în această ilustră vale a dărăpănăturilor ce |
| |.     înăuntrul   şi   in   afara   cetăţii   (lat.)-  In   text   cu   sensul   de   înăuntrul   |
| |şi afara   Parisului. |
| |stau să se surpe şi a rigolelor negre de noroi ; vale plină de suferinţe reale, de bucurii prea |
| |adesea amăgitoare şi...