Gramatica romana

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 46 (11376 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 18 mars 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
interogaţie

Pentru a obţine o construcţie interogativă, limba română utilizează trei procedee.
1. Interogaţia fără element interogativ.
· În acest caz, tonul este mai ridicat la sfârşitul propoziţiei, indiferent de ordinea cuvintelor:
Tata ştie? = Ştie tata?
Este absolut obişnuită marcarea interogaţiei prin simpla ridicare a tonului. Este vorba de interogaţia „totală”, adică cea la care serăspunde prin da sau nu. Chiar dacă fraza este mai lungă, dacă există o singură interogaţie „totală”, tonul este mai ridicat la sfârşitul întregii fraze:
Nu e destul că m-ai minţit de atâtea ori până acum?
Diferenţa dintre fraza enunţiativă şi cea interogativă fără element interogativ este dată exclusiv de intonaţia ascendentă.
· Plasarea subiectului înainte sau după verb, depinde de cuvântulpe care vrem să-l punem în evidenţă. Deşi româna are o topică destul de liberă, în principiu, cuvântul care ocupă primul loc în frază este reliefat. De exemplu, diferenţa dintre:
Răsare luna? şi Luna răsare?
este subtilă. În primul caz, sensul este „răsare sau nu luna?”, iar în al doilea caz este „luna sau soarele răsare?” Uneori, între cele două propoziţii cu ordinea inversată nu este nici odiferenţă:
Când pleacă trenul? = Trenul când pleacă?
E gata masa? = Masa e gata?
Inversiunea subiectului este posibilă şi în alte enunţuri, când vorbitorul vrea să pună în evidenţă primul cuvânt al frazei:
Ştii tu cât efort am depus pentru asta?
Pentru a insista asupra întrebării, se utilizează frecvent adverbul oare (vezi acest cuvânt).
Inversiunea subiectului, dublată de adverbul oare sauvreodată se întâlneşte şi în cazul interogativelor cu sens dubitativ, în care vorbitorul se întreabă, se îndoieşte de ce spune:
Ştie el oare care este situaţia?
S-a gândit ea vreodată la consecinţe?
Exprimarea subiectului prin pronume personal nu este obligatorie, mai ales atunci când acesta este cunoscut interlocutorilor.
2. Interogaţia cu element interogativ.
Se mai numeşte şi interogaţie„parţială”.
În limba literară, elementul interogativ (care, cine, ce, unde, când, cum, cât) este plasat la începutul propoziţiei, care de obicei, este scurtă:
Cine a venit? Ce faci acolo?
În acest caz, intonaţia nu urcă spre sfârşitul propoziţiei ci este descendentă. Cuvântul interogativ se află în vârful curbei melodice şi el este suficient pentru a da frazei un caracter interogativ.
· [util.]Plasarea elementului interogativ la sfârşitul frazei nu este imposibilă. Ea poate apărea în limbajul familiar colocativ:
Şi asta se va întâmpla când?
Şedinţa are loc unde?
Această exprimare nu este recomandabilă.
3. Interogaţia cu element disjunctiv (sau, ori).
Elementul disjunctiv se află întotdeauna în vârful curbei melodice:
Tu vorbeşti serios sau glumeşti?
4. Interogaţia este uneoriutilizată pentru a exprima o îndoială cu valoare negativă:
Cine ar fi crezut asta despre el? (= nimeni n-ar fi crezut).
Cine ar fi afirmat altceva? (= nimeni n-ar fi afirmat altceva).
5. Combinaţia dintre o interogaţie şi o negaţie în aceeaşi propoziţie (interogativ-negativă) echivalează adesea cu o afirmaţie întărită:
Nu ţi-am spus eu? (= ţi-am spus, nu-i aşa?)
Cine nu ştie că totul e o minciună?(= oricine, toată lumea ştie…)

gen

1. În limba română există trei genuri: masculin, feminin şi neutru. Numai pentru un anumit număr de substantive animate şi în special nume de persoană (- substantiv1) opoziţia dintre masculin şi feminin corespunde diferenţei de sex: student – studentă, vecin – vecină, leu – leoaică.
· Această concordanţă apare nu numai la numele comune, ci şila numele proprii de persoană: Ion – Ioana, Gabriel – Gabriela, Alexandru – Alexandra.
· Există situaţii când concordanţa dintre genul gramatical şi sex nu mai este respectată. [util.] Unele substantive ca ministru, ambasador au şi o formă feminină ministră, ambasadoare care este însă foarte rar folosită, preferându-se forma masculină:
Doamna ministru a hotărât…
· În afară de...