HOÁN V – CH NH H P – T H P A. TÓM T T GIÁO KHOA VÀ PHƯƠNG PHÁP GII TOÁN Gv: Phan Công Tr - Trư ng THPT Thanh Bình 2 – ð ng Tháp 1.Hoán v ð nh nghĩa Cho t p h p X g m n ph n t phân bi t ( n ≥ 0 ) . Mi cách s p x p n ph n t c a X theo m t th t nào ñó ñư c g i là m thoán v c a n ph n t . S các hoán v c a n ph n t ñư c ký hi u làPn. Pn = n! = 1.2...n . Quy ư c: 0! = 1. Ví d 1. S p x p 5 ngư i vàom t băng gh có 5 ch . H i có bao nhiêu cách. Gi i M i cách ñ i ch 1trong 5 ngư i trên băng gh là 1 hoán v . V y có P5 = 5! = 120 cáchs p. Ví d 2. T các ch s 0, 1, 2, 3, 4 có th l p ñư c m y s t nhiêncó 5 ch s khác nhau. Gi i G i A = a1a2 a3a4 a5 v i a1 ≠ 0 và a1 , [à continuer]

Lire la dissertation complète

Citer cette dissertation

APA

(2011, 01). Hoan vi chinh hop to hop. Etudier.com. Récupérée 01, 2011, à partir de http://www.etudier.com/dissertations/Hoan-Vi-Chinh-Hop-To-Hop/130392.html

MLA

"Hoan vi chinh hop to hop" Etudier.com. 01 2011. 2011. 01 2011 <http://www.etudier.com/dissertations/Hoan-Vi-Chinh-Hop-To-Hop/130392.html>.

MLA 7

"Hoan vi chinh hop to hop." Etudier.com. Etudier.com, 01 2011. Web. 01 2011. <http://www.etudier.com/dissertations/Hoan-Vi-Chinh-Hop-To-Hop/130392.html>.

CHICAGO

"Hoan vi chinh hop to hop." Etudier.com. 01, 2011. Accédée 01, 2011. http://www.etudier.com/dissertations/Hoan-Vi-Chinh-Hop-To-Hop/130392.html.