Jong maar machtig

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 3 (513 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 6 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Jong maar machtig :
Présentatie

De problemen zijn overal. Elke dag sterven duizenden mensen van de honger of iets anders. Er is nog discriminatie. Er worden diefstalen gepleegd. Mensen wordenuitgebuit, gefolterd en vermoord. Er zijn ook veel ecologische problemen. Het onrecht is overal. Je kan bang zijn naar je er ook iets aan proberen te doen.

De vraag is alleen: Hoe?

Wat isactivisme?

De kans is groot dat het woord bij jou beelden oproept van milieuactivisme die zich een bomen vestketenen. Dat is naar een vorm van activisme om de wereld proberen te veranderen. Je laan inbetogingen meelopen, petities organiseren of lezers brieven schrijven. Fairtradeproducten kopen is ook een vorm van activisme.

De geschiedenis van activisme

Protesteren tegen wantoestanden ljkt eenuitvinding van de jaren 60 met de studentenprotesteren en de hippies. Tich is protesteren eigenlijk zo oud als de mensen. Protestmarsen en botogingen, boycots, petities zijn van alle tijd

Maar erkomen ook nieuwe vormen van activisme bij. Hackivisten ( kopen de internetsites, de media-activisten, de adbusters enzovoort). Andersglobalistische bewewingen vie blogs en sites en virtueel wereldwijdnetwerk.

Het doel

Activisme is een zaak van longe termij. Activisten willen niet allen dweilen met de kraan open. Ze willen de kraan dichtdraaien en onderzoeken waar het water vandaan komt.Naast protesteren, willen activisten dan ook weten hoe de maatschappelijke problemen ontstaan zijn, waarom ze blijven en hoe ze kunnen veranderen.

En de jongeren

Kan je als “minderjarige” alactivist worden? Voor van alles en nog wat moet je toetstemming vragen van je anders. Bovendien bestaat er een grote kans dat de mensen je niet derievsopnemen. Nochtans biedt je minderjarige lever juist heelwat unieke voordelen. Je hebt tijd!! Je no?? Je tijd niet verdoen met geld verdienen. Doorerboven is het gedrag van de jeugd richtinggevend vaar de toekanst. Dat jongeren succesvolle acties voeren,...