Kartelljog

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 29 (7013 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 9 mars 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Háttérismeretek kartellekről a közbeszerzési referens képzésen

2007.10.25

V.1.0.

1 Kartellekről közbeszerzésben résztvevőknek Bevezető A közbeszerzés alapvető célját, a közpénzek ésszerű felhasználását, a közfeladatok költséghatékony ellátását komolyan veszélyezteti a közbeszerzési ajánlattevők összejátszása. Az ajánlattevők a köztük lévő versenyt kiiktatva áremelkedést, a közbeszerzésmegdrágulását érhetik el. A kartellek elleni fellépés ezért a közbeszerzők és a versenyt korlátozó megállapodásokkal szemben hivatalból eljáró Gazdasági Versenyhivatal közös érdeke. A közbeszerzésben résztvevő vállalatok számára is fontos a verseny tisztaságának biztosítása. Az együttműködést megtagadó versenytársat a kartellező vállalatok piacfelosztó összejátszása a piacról kiszoríthatja, vagymás megtorló intézkedések is érhetik. Részvétele esetén ugyanakkor súlyos bírsággal, felelős vezetői a Btk. szerinti szankciókkal, így akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatóak lehetnek. Emellett a jogerős határozatban kimondott versenyjogi marasztalás és bírság arra is alapot adhat a közbeszerzési ajánlatkérőknek, hogy kizárják az érintett vállalatokat az általuk kiírt pályázatokonvaló részvétel lehetőségéből. Jelen összeállításunk a közbeszerzés szempontjából ismerteti a kartellező magatartást, kitér arra hogy mi alapján minősül egy megállapodás versenykorlátozónak, milyen törvényi szabályozás vonatkozik az ilyen megállapodásokra, illetve milyen szankciók sújthatják a jogsértést elkövetőket – ezáltal kívánva a közpénzek védelmében segítséget nyújtani a kartellekkel szembenifellépéshez. 1. A versenyt korlátozó megállapodások tilalma - alapfogalmak A versenyjog tiltja a versenykorlátozó megállapodásokat. A tilalmat a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt., versenytörvény) 11.§-a és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (EKSZ) 81. cikke mondja ki. Az általános tilalom alól kivételt élveznek a versenytcsak a szükséges mértékben korlátozó, a fogyasztók számára is előnyt jelentő megállapodások1 Vállalkozások számos különböző típusú megállapodást köthetnek. Jellemzően akkor merülhet fel, hogy egy megállapodás versenykorlátozó, ha a részes felek tevékenysége egymáshoz képest horizontális vagy vertikális viszonyban van. Horizontális megállapodásról beszélhetünk, ha az egy adott szektor azonostermelési szintjén álló vállalkozások, rendszerint versenytársak között jön létre. Vertikális megállapodásról pedig akkor, ha a részes vállalkozások egymás alatt-felett lévő szinten működnek,
1

A megállapodások bizonyos típusaival kapcsolatban ún. csoportmentességek vannak érvényben, amelyek a megállapodások általános szabályozását részben módosítva speciális előírásokat fogalmaznak meg. Ilyenek atechnológia átadási megállapodások, a K+F megállapodások, a franchise, a kizárólagos értékesítési szerződések, a biztosítási ágazathoz kapcsolódó megállapodások egy része. Ezekkel kapcsolatban például a GVH honlapjának Jogi hatter/Magyar piacra irányadó szabályozás/Versenytörvény/Versenyt korlátozó megállapodások menüjében olvashat. Ha a megállapdást kötő vállalkozások teljes piaci részesedése 10%alatt marad, akkor a megállapodás csekély jelentőségű és nem minősül versenykorlátozónak – feltéve, hogy nem tartalmaz “kőkemény”, árrögzítésre illetve piacfelosztásra vonatkozó kitételt.

Gazdasági Versenyhivatal – Versenykultúra Központ

2 például vevői-eladói kapcsolatban állva egymással. Ezt a viszonyt nem a felek általános piaci tevékenysége, hanem konkrétan a vizsgált megállapodásszempontjából kell elemezni, hiszen például versenytársak között is létrejöhet olyan üzleti kapcsolat, amelyben viszonyuk vertikálisnak minősül (az egyik gyár alapanyagot vásárol egy versenytársától). Az egymással horizontális vagy vertikális viszonyban álló vállalkozások egymás közti megállapodása akkor minősül versenykorlátozónak ha az a verseny korlátozását célozza, vagy versenykorlátozó hatással...