La musique chretienne de ses debuts jusuqu'au chant gregorien

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 8 (1843 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 3 janvier 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
בית ספר המרכזי להשתלמויות מורים, תל אביב

נושא הקורס: ירושלים בראי הדורות

נושה העבודה: המוזיקה הכנסיתית מתחילתה ועד השירה הגרגוריינית

תוכן הדברים:

מבוא: תחילת הדת הנוצרית......................................................3
המוזיקה בירושלים רגע לפני הנוצרות........................................3
השפעתה של המוזיקה היוונית..................................................3
השפעתהשל המוזיקה באימפריה הרומית...................................3
השפעתה של היהדות במוזיקה הנוצרית.....................................4
הכנסייה הביזנטית והשפעתה על הכנסייה המערבית.....................4
התפתחותה של הליטורגיה בכנסייה המערבית מהמאה הרביעית......5
סיכום: עקרונותיה של השירה הנוצית.......................................6
הקשר בין הליטורגיה הקטולת לעבודתי כמטפלת במוזיקה............7ביבליאוגרפיה.....................................................................8

המוזיקה הכנסיתית מתחילתה ועד השירה הגרגוריינית

מבוא: תחילת הדת הנוצרית
הנצרות נולדה מהיהדות במזרח התיכון (מקום בו העם היהודי חי ומקיים את המצוות סביב לבית המקדש השני שבירושלים) אך בזמן של בלבול מבחינה דתית, לאחר חורבן בית המקדש על יד הרומים ששולטים באזור. הנצרות נולדה כתוצאה מאישיותו הכריזמטית של ישוע, יהודידתי ומלומד שנולד בנצרת. רק עשרות שנים לאחר מותו, בשנות החמישים לספירה, פאולוס הפיץ ועיצב את הנצרות והפריד באופן סופי בין היהדות לנצרות.
פאולוס שנולד בטורקיה (של היום), הגיע לירושלים בתקופתו של ישוע ולאחר מכן למקומות אחרים כמו מקדוניה, , קפריסין, סוריה וערב הסעודית על מנת להפיץ את הדת החדשה. הוא מת ברומא.

המוזיקה בירושלים רגע לפני הנצרות.
המוזיקה בבית המקדש תפסה למעשה מקום חשוב גם מבחינה קוליתוגם מבחינה כלית. יש במקורות רשימה ארוכה של כלי נגינה בהם עשו שימוש בירושלים. זמן קצר לאחר חורבן הבית, דאגו היהודים לארגן מחדש את החיים הדתיים ללא בית המקדש. השימוש בכלי נגינה נאסר. כמו כן, דחו היהודים את כל סוגי השירים בעלי אופי חילוני.
השפעתה של המוזיקה היוונית.
לאחר חורבן בית המקדש השני בשנת שבעים לספירה, התיישבה בארץ (ומחוצה לה) האימפריה הרומית למשך כמה מאות שנים. אפשר לומר כי המוזיקה הכנסיתיתכפי שאנו מכירים אותה היום בכנסייה הקתולית המערבית הושפעה מכמה מרכזים שונים באירופה, התחזקה והתייצבה מאוחר יותר בסביבות המאה התשעית. אבל בתחילת דרכן, במאה הראשונה, הושפעו הקהילות הנוצריות המוקדמות גם מן התרבויות המוזיקליות השונות במזרח התיכון כמו המוזיקה היהודית והמוזיקה היוונית. ביוון העתיקה המוזיקה הייתה בעלת אופי חברתי, טקסי, ספורטאי ואלילי, לכן הכנסייה לא אימצה אותה. אבל תאוריית המוזיקה ביווןהייתה מאוד משוכללת ומדעית והשפיעה ישירות לא רק על המוזיקה הכנסיתית אלא גם על התפתחותה של המוזיקה המערבית כולה: יוון הורישה למוזיקה הנוצרית את העקרונות התאורטים של המוזיקה, כמו ה"מודוסים" שהם הסולמות העתיקים. כמו כן, החישוב המדעי בין מרווחי התווים אשר פיתחו היוונים השפיע גם הוא, על המוזיקה הנוצרית. (נשארו כעשרים אמנות על תאורית המוזיקה ביוון בין השנים 350 לפני הספירה עד 350 לספירה).

השפעתה של המוזיקהבאימפריה הרומית.
אין אנו יודעים בדיוק מה היתה השפעתה של המוזיקה של הרומאים. הרומאים עצמם הושפעו מהיוונים וגם למוזיקה הרומית אופי חילוני מובהק. ידוע בין היתר שהרומאים פיתחו סוגים שונים של כלי נשיפה לצורך נגינה בטקסים צבאיים ובתחרויות ספורט והאופי החילוני של המוזיקה הרומית נדחה על יד הכנסייה. יחד עם זאת, המוזיקה הייתה ברומא חלק בלתי נפרד של החינוך הפורמאלי, דבר שאומץ על ידי הכנסייה. בנוסף, הכנסייהקיבלה מרומא את המוזיקה העשויה ממנגינות פשוטות, ללא מורכבות, כמו כן אימצה הכנסיה את הרעיון שהמנגינה קשורה למילה ולקצב שלה ואת הרעיון שהמוזיקה יכולה להשפיע על ההתנהגות של האדם.

השפעתה של היהדות במוזיקה הנוצרית
יחד עם השפעתן של התרבויות הנ"ל על הליטורגיה הנוצרית, בית המקדש השפיע אף הוא על המוזיקה הנוצרית הקדומה. הקונצפט של התכנסות בכנסייה, של המנהיג הרוחני, של הקריאה של מזמורי תהילים ושל מקורות מןהתנ"ך לקוחים ישירות מהיהדות. הקהילות הראשונות הנוצריות אמצו בהתחלה את הארגון היומיומי היהודי בתפילות. כמו כן, אופן השירה בכנסייה היה זהה לזה שביהדות: ביהדות, שליח ציבור היה שר את התהילים והקהילה הקהילה כולה הייתה עונה. צורת השירה הזו הפכה להיות חשובה מאוד בליטורגיה הקתולית בשם:responsorial psalmody שבה המנהיג הרוחני שר את השורה הראשונה של המזמור וכל הקהילה עונה את השורה...