Les caraites a la 2 guerre mondiale

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 13 (3236 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 1 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
מבוא
הקבוצה הקראית היא זרם ביהדות הנקרא גם "קראות", וחבריו ידועים בשם קראים. הקראים ידועים גם בכינויים "בני מקרא ובעלי מקרא", מקור השם הוא השורש העברי "ק.ר.א", מקובל ששם זה ניתן לקראים משום שהם נוהגים על פי המקרא (התנ"ך) בלבד ואינם מקבלים את התורה שבעל פה, אולם יש הסבורים‏‏ שהקראים נקראו כך משום שהם קראו ליהודים לדחות את האמונה בתורה שבעל פה, ולהאמין בתורה שבכתב בלבד. היהודים שאינם קראים נקראיםבלשון המחקר, יהודים רבניים. הקבוצה הקראית יכולה להיות מוגדרת בכמה דרכים שונות וזאת על פי נקודת מבט דתית או אתנית. בעבודה זו אנסה להבין את התפקידים ששיחקו מנגנונים תרבותיים ביחסים אשר תיחזקה הקבוצה עם חברות שונות בהם היא חיה. כאשר הדגש יהיה על תקופת השלטון הנאציבמלחמת העולם השנייה באזור מזרח אירופה, קרים וליטואניה בפרט, ובצרפת של שילטון וישי. ברצוני ללכד הנחות בעלות עקביות "מדעית" שונות. חלקם מקובלות על ידי מומחים , אחרות מוכרות על ידי הקהילה הקראית של מזרח אירופה ואחרות מוכרות על ידי הקהילה הקראית המצרית , וזאת על מנת להראות עד כמה ההנחות השונות,הפירושים השונים או ההגדרות השונות יכולים להיות חלקיים וניגודיים. האופי הניגודי לא יכול להפליא את כל מי שמחפס את ההגדרה "קראים" באינציקלופדיות השונות או שואל מומחים שונים בנושא או אפילו את אלו אשר מחפשים עובדות היסטוריות בטקסטים שונים אשר כתבו הקראים בזמננו או לאורך ההיסטוריה. זה בדיוק על אופי ניגודי זה שארצה להישען מכיוון שאני סבור שקשה לבוא בטענות לכותבי האינציקלופדיות השונים בחוסר דיוק או בחוסרהומוגניות. הייצוגים השונים של הקראים ,אשר מופיעים בספרות המדעית, שונים מאד בתכליתם, אך ישנם 2 גרסאות אשר מופיעות לסירוגין ומנוגדות: גרסה אחת בה הקראיים מציגים עצמם כיהודים והגרסה השנייה בה הם מקפידים להבליט את השוני המהותי והאוטונומיה אשר יש בינם לבין היהודים.
בחקר דמוגרפי אנטרופולוגי של הקראים של פולין וליטואניה, אשר נערך על ידי קורדו ג'יני, מומחה להשבחת הגזע איטלקי ב-1934 ,במסגרת חיפושים של הועדההאיטלקית לבעיות של האוכלוסייה עם קבוצות אתניות מבודדות, מספר הקראים לאחר מלחמת העולם הראשונה הגיע לכ-15 עד 16 אלף בני אדם, כאשר כ- 4000 מתוכם חיים בקהיר. כיום ניתן לומר שהמספר די זהה וזאת למרות הפיזור הדמוגרפי השונה לחלוטין מבעבר.
הקראים והקראיזם בהתאמה הם קבוצה ותנועה אשר ההגדרה שלהם אינה פשוטה כלל. ההגדרות אשר ניתנו בעבר ובהווה סותרות אחת את השנייה ומשתנות לאחר ששמים דגש על השתייכות הקראים לאתניות מסויימת אולדת מסויימת, או כאשר מתייחסים לתמונה אשר הקראים נתנו על עצמם או נתפסה על ידי אחרים. אני אגש לסוגייה בבדיקת ההגדרות המשמעותיות ביותר, אני הראה בהמשך כמה הבחינה הזאת חשובה על מנת ללמוד את השינויים הבלי צפויים של הקראיים במהלך התקופה בה אני מטפל, מלחמת העולם השנייה, שבה לאחר קושי רב וספקות רבות נתפסו הקראים על ידי הנאצים כקבוצה אשר לא שייכת ליהדות ובעקבות זאת ניצלה מגורלם המר של היהודים.

מקורותהקראים

מנקודת מבט של שייכות דתית, ניתן לומר שהקבוצה הקראית היא חלק מתנועה יהודית בבלית אשר הוקמה במהלך החצי השני של המאה ה-9, בעקבות השפעתו של המנהיג היהודי , ענן בן דוד הנשיא, עליו אין מידע רב, אשר לא קיבל את הפרוש הרבני של החוקים הכתובים אשר רשומים בתלמוד.
תנועה זו, אשר כונתה בראשיתה "הענניים", איגדה אנשים בעלי תפקיד דתי, תאולוגים ולגליסטים שונים, לתוך קבוצה משפיעה מבחינה רעיונית וכוחנית, דבראשר איפשר את היווצרותם על מרחב תרבותי משותף והגביל את הנידוי המאיים של היהודים השמרנים. המושג עצמו "קראים", אשר מגיע מהמילה העברית "ק.ר.א", הופיע לראשונה במחצית הראשונה של המאה ה-10 בכתביו של בנימין אל נתנודי. גרסה זו של השורשים ההיסטורים של הקראים היא המקובלת על יד מומחים שונים ברחבי העולם האקדמי. גרסה נוספת אומרת שהמקור הדתי מגיע מתקופת הפילוג שעבר על ישראל במאה ה-10 לספירה, והם צאצאיהם של הולכידרכו של ירבעם בן נבט. על פי גרסה שלישית השורשים הקראים מגיעים מהקרע אשר זיעזע את העולם היהודי בהמאה ה-1 לספירה, בתקופתם של יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח. סיפור נוסף, אשר בו אין איזכור ליהדות כלל, מספר על מיסיונרים קראים אשר המירו את דתם של הקוזרים והקומנים וקבוצות אחרות במרכז אסיה והביאו להולדת הקראים שאנו מכירים כיום. המיסיונרים הקראים הללו השתייכו כביכול לדת הניתנת להגדרה...