Les conflits

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (312 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 28 mars 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI MEZUNİYETİ İÇİN GEREKEN BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLER Öğrenci Adı, Soyadı Öğrenci No T.C.Kimlik NumarasıMezun Olduğu Programın Adı Danışmanın Adı Soyadı Tez Konusu : : : : : :

( ) 1- Dilekçe (Çıkış isteği hk.) ( ) 2- Son 6 ay içerisinde kılık kıyafet mevzuatına uygun olarak çekilmiş (3x5) ebatında 2adet vesikalık fotoğraf. ( ) 3- Nüfus cüzdanın önlü arkalı fotokopisi. ( ) 4- 2 Adet CD (CD etiketinde ekteki bilgiler yer alacak.) ( ) 5- Kimlik ve pasoların teslimi ( ) 6- Kütüphane kartınınÜniversite Merkez Kütüphanesi’e teslim edildiği ve ilişiği olmadığına dair yazı. ( ) 7- Öğrenim harcı borcu olmadığını kontrol edenin imzası. ( ) 8- a) Tezlerin son sayfası” Tez Onay Sayfası” olarak jüriüyelerine ve Enstitü Müdürü’ne imzalatılarak teslim edilecek. (Tez Onay Sayfası örneği liste ekindedir.) b) 2 Adet tez, 2’şer adet özet (Türkçe,Fransızca, İngilizce) Enstitü’ye teslim edilecek. c) 1 adettez ve özetler (Türkçe,Fransızca, İngilizce) Üniversite Merkez Kütüphanesine teslim edilecek. ( ) 9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Yüksek Lisans, Doktora,Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlik Tezlerinin YÖK Tez Merkezine Teslim Edilmesine İlişkin Kılavuz”una göre aşağıdaki adreste belirtilen şekilde hazırlanmış Tez ve özet sayfalarını pdf dosyası olarakiçeren 2 adet kompakt disk. Bkz. (www.yok.gov.tr/tez/tez_teslim_kilavuz.htm)
123-

Tez ve özet sayfalarını pdf dosyası olarak içeren kompakt disk, Tez onay sayfası, Doldurulup imzalanmış YükseköğretimKurulu Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formu

TEZİ TESLİM ALAN KÜTÜPHANE MEMURUNUN Adı, Soyadı : Tarihi : İmza Mühür :

*Yüksek lisans ve doktora öğrencileri Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitimve Öğretim
Yönetmeliği’nin 21, 33 Maddelerine göre tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde mezuniyet işlemlerini yapmak zorundadırlar.

TEZ ONAY SAYFASI Üniversite...