Les pas

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 4 (794 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 13 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
PROIECT DE LECŢIE

DATA: 21.05.2009
ŞCOALA: Şcoala cu clasele I-VIII Predeal Sărari
CLASA: a IV-a
ÎNVĂŢĂTOARE: Pisău Gabriela
OBIECTUL: Ştiinţe ale naturii
SUBIECTUL: Forţe care determinămişcarea corpurilor
TIPUL LECŢIEI: de dobândire de cunoştinţe

OBIECTIVE FUNDAMENTALE:

1.Îmbogăţirea cunoştinţelor cu privire la forţele care determină mişcarea corpurilor.
2.Formarea şidezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare/investigare a realităţii folosind instrumente şi procedee specifice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să identifice forţele caredetermină mişcarea corpurilor pe baza unor imagini;
- să exemplifice situaţii concrete de utilizare a forţelor de tragere şi împingere;
- să desprindă, în urma unor experimente, rolul forţeigravitaţionale;
- să completeze texte lacunare cu termenii potriviţi;
- să realizeze un desen care să redea una din forţele învăţate.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:conversaţia, explicaţia, demonstraţia, experimentul, problematizarea, exerciţiul.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:- planşe şi imagini tematice
-Gumăde şters
-Riglă
- Carte
-Mingiuţă
- Fişe de muncă independentă

DURATA LECŢIEI: 50 minute

|ETAPELE LECŢIEI |CONŢINUT ŞTIINŢIFIC|STRATEGII DIDACTICE |EVALUARE |
| |ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI |ACTIVITATEA ELEVILOR |RESURSE|metode | |
|1.Moment organizatoric | Se asigură climatul necesar unei bune|Se pregătesc pentru oră. |planşe | |...