Lkjhgfd

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (411 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 26 mars 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
fghjkjhgfd [comunicable] ir draugiška [amicale]. Rasti tinkamą žodį priėjimui prie mokinio širdies yra svarbu. Je souriais pendent les lecons, j‘ etais sincere avec les enfants, je faisait tuot pourque les enfants seront actifs. Vedamų pamokų metu dažnai šypsojausi, nuoširdžiai bendravau su mokiniais, stengiausi, kad jie aktyviai dalyvautu pamokoje.
Taip pat noriu dalintis žiniomis.Je veux que les enfants seront curieux, qu‘ils s‘interesseront a tous. Noriu, kad mokiniai perimtų mano norą plėsti akiratį, domėtųsi įvairiais dalykais. Deja praktikos metu neturėjau galimybėspabandyti tai integruoti į dėstomas pamokas, bet, manau, ateityje, jei dirbsiu pedagoginį darbą, galėsiu tai padaryti.
Un de mes qualites c‘est d‘interet de la psichologie. Je ne suis pascolerieuse si l‘enfant fait une replique desagreable. La coler ne m‘aidera pas. J‘essaie de le comprendre. Peut ertre l‘eleve manque de l‘attention a la maison, ou parmi les amis. Dar viena mano savybių,kuri, manau, yra svarbi mokytojo darbe – tai domėjimasis žmogaus psichologija. Kai mokinys pareplikuoja mano žodžius ar veiksmus, aš jokiu būdu ant jo nepykstu. Pyktis nėra tai, kas galėtų padėti suprastimokinio elgesį. Tiesiog bandau išsiaiškinti, kodės mokinys taip elgiasi. Galbūt jam trūksta dėmesio namuose ar tarp bendraamžių.
Mais aussi il y a quelques choses, que je voudrais changer.Par exemple je manque de confiance en soi. Je ne me sentais pas a l‘aise pendant les lecons, ma voix tramblait.Yra keletas savybių, kurias turėčiau ugdyti, kad būčiau geresne mokytoja. Norėčiaulabiau pasitikėti savimi. Praktikos pradžioje ypatingai tai jautėsi, nesijaučiau jaukiai, kiek drebėjo balsas pirmųjų vedamų pamokų metu.
Aussi je dois mieux connaitre cette specialité pour nepas se perdre pendent les situations inattendues. Taip pat man derėtų sužinoti daugiau apie pedagogo darbą, nes kai kuriose situacijose tiesiog pasimetu, nežinau kaip elgtis. Pavyzdžiui, eidama...