Model speaking

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (344 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 12 avril 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
Berlin – odrodzenie stolicy

Przez 45 lat symbol walki pomiędzy komunistycznym Wschodem a Zachodem, dziś Berlin staje się symbolem wolności i zjednoczenia nie tylko Niemiec, ale także całej Europy.Berlin, od wieków stolica Rzeszy Niemieckiej (imperium), jest od zakończenie II wojny światowej areną najważniejszych kryzysów. Po militarnej porażce Niemiec i załamaniu nazistowskiego reżimu,Berlin zajmowany jest przez 4 zwycięskie potęgi: Stany Zjednoczone, Francję, Wielką Brytanie i Związek Radziecki, które dzielą miasto na 4 strefy okupacyjne. Jednakże bardzo szybko Berlin staje sięźródłem napięć między Zachodem a Sowietami, którzy pragną powiększyć swoje wpływy w Europie. Przez przeszło 45 lat, miasto stanowi symbol walki między Wschodem a Zachodem, walki, którą nazywamy ‘zimną wojną’.Pokonane Niemcy zostały podzielone na 2 państwa: z jednej strony RFN (Republika Federalna Niemiec) pod wpływem zachodu, z drugiej NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna) rządzona przez rządkomunistyczny, popierany przez Związek Radziecki. 24 czerwca 1948 roku oddziały sowieckie narzuciły całkowitą blokadę Berlina Zachodniego, strefy zajmowanej przez Zachód. Wszystkie ziemne i rzeczne środkikomunikacyjne zostały odcięte. Berlin został całkowicie odizolowany od reszty Niemiec Zachodnich. Alianci odpowiedzieli kilka dni później, organizując zaopatrzenie miasta drogą powietrzną. Przez bliskorok co 90 sekund, w Berlinie Zachodnim ląduje samolot, każdego dnia dostarczając więcej niż 1000 ton środków do przeżycia. Nazywamy to ‘mostem powietrznym’. Po zgodzie zawartej z Amerykanami, Sowieciznoszą ostatecznie blokadę 12 maja 1949 roku.

Zjednoczone miasto
Sowieci nie zrzekają się jednak swojego głównego celu – przekazanie Berlina Zachodniego NRD. W 1958 roku Sowieci wystosowaliAliantom ultimatum, nakazując im ewakuację miasta. W 1961 roku Sowieci skonstruowali mur Berliński (44 km długości), aby zatrzymać napływ uchodźców, którzy poszukiwali schronienia w Niemczech...