Motywowanie

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (447 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 22 mars 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
Radar motywacyjny

Podczas szkoleń związanych z motywowaniem pracowników jednym z kluczowych elementów jest poznanie czynników wpływających na poziom motywacji członków zespołu oraz uświadomienieuczestnikom, że istnieją różnice indywidualne w zakresie motywatorów. W celu wprowadzenia tego zagadnienia na szkoleniu można wykorzystać ćwiczenie „Radar motywacyjny”.

Celem tego ćwiczenia jestokreślenie przez uczestników możliwości wykorzystywania czynników motywacyjnych do realizacji celów w zespole poprzez:
▪ określenie kluczowych czynników motywujących członków zespołu do realizacjizałożonych celów
▪ poznanie różnic indywidualnych i wzajemnych oczekiwań dotyczących sposobów motywowania w zespole
▪ wypracowanie zasad działania w zespole w oparciu o wypracowane wskazówkimotywacji w zespole

Materiały:
Przygotowana kartka z flipcharta z narysowanym kołem podzielonym na osiem części, kolorowe markery/ kredki.

Krok 1.
W zależności od wielkości grupy poprośuczestników, aby w dwójkach lub w małych grupach określili osiem kluczowych czynników wpływających motywująco na realizację celów w zespole (np. czas pracy, cotygodniowe spotkania, samodzielność, pozytywnainformacja zwrotna, atmosfera, etc.).

Krok 2.
W kolejnym kroku na drodze dyskusji cała grupa wybiera 8 wspólnych najbardziej priorytetowych elementów wpływających motywująco na pracę w zespole.Podczas dyskusji należy zwrócić uwagę w jaki sposób argumentowany jest wybór konkretnych czynników (można notować je na flipie).

Krok 3.
Po wyselekcjonowaniu ośmiu kluczowych czynników zapisujemyje na przygotowanej wcześniej karcie z flipcharta (patrz rysunek poniżej). Następnie prosimy każdego z uczestników, aby kolejno zaznaczył na radarze na ile dany czynnik jest dla niego/niej priorytetowyna skali od 0 do 10 (w schemacie radaru skala rośnie promieniście od środka koła). Łączymy wszystkie punkty tworząc indywidualny wykres. Aby wykresy poszczególnych osób były czytelne, można...