Musil

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 5 (1068 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 27 septembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Literatuur en Filosofie

De man van 'De man zonder eigenschappen'
Robert Musil (arrogant, afstandelijk, vol eigenaardigheden) werd in 1880 in het Oostenrijkse Klagenfurt geboren en studeerde technische wetenschappen en filosofie. Hij schreef één korte roman, verhalen, toneelstukken, essays en poëzie. Maar hij is vooral beroemd geworden door het ruim tweeduizend bladzijden tellende 'Der Mannohne Eigenschaften', volgens velen een van de belangrijkste romans van de 20ste eeuw. Terugblikkend op de jaren 1913-1914 beschrijft Musil hierin het verval van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie door de ogen van zijn hoofdpersoon Ulrich, een intellectuele, in erotisch opzicht sterk geremde dertiger. De roman bevat talrijke essayistische uitweidingen over onder andere filosofie, psychologie,politiek, kunst- en cultuurtheorie. In het tweede deel van het onvoltooid gebleven werk staat de liefde van Ulrich voor zijn tweelingszuster Agathe centraal. Musil overleed in 1942 in Genève.
De man zonder eigenschappen (samenvatten en de hoofdlijn ontdekken); rare wendingen en metaforen;
Musil ≥ 1880 – 1942
(Autriche ≥ cadettenschool ≥ TU ≥ ingenieur )≥ later experimentele psychologie en filosofie(reacties eten etc... bijvorbeeld in NL ≥ Heymans heeft wetenschappelijkheid gekoppeld aan hypnose, spiritisme etc... pas example: 2 kleuren ≥ mengkleursapparaat). Ze willen alles vastlòeggen en proeven en experimenten maat ze bekijken niet hun eigen gevoelens. De nauwkeurigheid wordt nu toegepast op de ziel; Musil boort op het gedachtenleven en op de gevoelens;
1918 ≥ begint hij aan zijn groteproject ≥ Zwelingschweste ≡ de man zonder eigenschappen ≥ het blijft onvoltooid;
De doel hiervan was:
1. Om een broer-zuster relatie te beschrijven (4 jaar voor zijn geboorte, had Musil een zusje dat hij nooit heeft ontmoet omdat ze overleden is na een paar dagen na de bevalling;)
2. Om de eggeven te plaatsen in 1913 – 1914 in Wenen; politieke omstandigheden ≥ vlak voor WO I en dus het einde vande Oostenrijkse rijk. 1918 ≥ viering Jubileum Franz Josef sterft; Ulrich ≡ we weten that all is going to end soon; AT is not important anymore;
Het schrijven van de man zonden eigenschappen verloopt moeilijk: toen de tweede wereldoorlog ontbrak, moest Musil en zijn vrouw (die een jodin was) vluchten vanuit Deutschland naar ooostenrijk en dan naar Switzerland;
In 1930 begon hij pas echt aan zijnboek pt 1 (90 pagina’s)
In 1933 Hoofdstuk 1 deel 2 (400/500 pagina’s) niet tot goede einde roman.
I. Hoofdstuk 62
Filosofen ≥ mensen die vanuit hun eigen systeem werken en verdedigen wat ze vantevoren al hadden bedacht; vs zijn redenering: Musil gaat redeneren en het komt ergens toe;
Vereenvoudigind van het woord Essayisme:
Ulrich is, net als Musil, een militair, een ingenieur en eenwiskundige; hij neemt een jaar vakantie van het leven en denkt wat hij daarmee wil doen. MAAR hij wordt gedwonden door zijn vader om secretairs te worden voor een parallel actie van de viering van 70 jaren Jubileum; hier ontwikkelt hij iets negatiefs dat het gedachte van de eigenschappen betreft; de eigenschappen (sociale klasse, land, beroep, nationaliteit, taal, geslacht, 10 in totaal waarvan detiende niet een eigenschap is maar de ziel) vervreemden ons van onszelf en wij maken ze verdwijden (bijvoorbeeld waterbekken); de opvoeding brengt ons tot eigenschappen; Foucault ≥ theroie over belang van structuren en relatie tot de persoonlijkheid en de mens; (Ik denk, dus ik ben niet); ik ben een denkbeeldige kruispunt van verschillende structuren, van een aantal posities binnen bepaalde structuren;ont eigenen in onteigenheid gestort; maar het zit het nodige in; zaken die onszelf vervreemdigen; 10nde eigenschap ≡ ziel om een tegenstelling te creeeren tussen geloof ≠ en kerk, tussen liefde ≠ en huwelijk, tussen ziel ≠ en eigenschappen (je moet je proberen je niet daarmee te identficeren); de ziel is een soort ontkenning van de aarde van de 9 andere eigenschappen; mogelijke persoonlijkheid,...