Parodic in opera lui caragiale

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 17 (4110 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 8 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
4.2 Parodia ca „Poetică implicită”

În ciclul de poeme intitulat Primăvara se poate identifica o sferă mai largă a ţintelor parodice. Cele două posturi, optimist şi pesimist, se pot considera o replică lirică a textului Temă şi variaţiuni, fiind pline de sentimentalism ieftin. Ele dezvoltă aceeaşi temă, dar în registre diferite. Fiecare dintre ele poate fi considerată replica parodică aceleilalte. Punerea în paralel a două versuri din cele două posturi evidenţiază atitudinile lirice fundamental opuse iar „idilizarea e contrazisă”: (Daniela Petroşel) „În ţărini grâul încolţeşte,/ În ţarini grâul putrezeşte”.
Este greu să vorbim despre unicitate sau atenticitate în cazul celor două posturi.
În Scrisorile unui egoist, parodia nu este la vedere şi este evidenţiată evidenţiată condiţialiteraturii. Aici naratorul este prezent şi ne poate identifica o anumită evoluţie în cazul celor trei începuturi potenţiale (al treilea este mai credibil).
În cazul acesta se poate vorbi de o parodie lipsită de comicitate oentru că naratorul optează pentru un joc literar. Se poate afirma că autorul alege varianta de a spune adevărul, dar nu este chiar aşa, pentru că el foloseşte o mască carene poate duce în eroare. El afirmă: „Scrisorile unui egoist sunt de mine scrise”.
Aceeaşi problemă se poate identifica şi şi în textul Poetul Vlafuţă. Autoparodia ne distruge stilul textului, dar ea neagă substanţa literară a textului.
În acest text, Caragiale sublinia: „Da, dar cititorul să nu uite că povestea nu se petrece la noi, unde domnişoarele sunt prea cuminţi ca să fie entuziaste, preaculte ca să aibă admiraţie pentru liberatură şi prea mândre ca să sărute mâna ce-ar scrie o capodoperă. Povestea se petrece în Opidul – Nuo, unde se pot găsi ţi domnişoare naive ca eroina mea. Naşterea şi creşterea celor două domnişoare sunt cu totul altele decât celor de la noi; şi autorul, după toate regulile artei, trebuie să ţină foarte mult la aşa-numita culoare locală, căci adminteriinvenţiunile sale devin absurde; cititorul nu le mai poate admite”.
Se poate vorbi despre un text magistral care are coerenţă şi logică. La Caragiale se poate vorbi despre un dublu demers; pe de o parte, fructificarea formelor literaturii „minore”, ale genurilor magistrale; pe de altă parte, discursul metatextual lucid.
În unele texte precum Grand Hotel „Victoria Română” sau Duminica Timii, autorulsimte doar la un moment dat nevoia să facă o trimitere parodică spre un alt tip de literatură.
În textul Grand hotel „Victoria Română” autorul atacă parodia evocată spaţiului natal, a amintirilor: „... nici pomii şi altele s-au manifestat faţă cu vreo deosebită emoţie”. E posibil ca folosirea ghilimelelor să reprezinte o modalitate de a marca sensul parodic. Aceeaşi manieră de evitare asentimentalismului o întâlnim şi în textul Duminica Tomii.
Textul Două loturi este considerat parodie a condiţiei literaturii. Acest lucru reiese din următorul fragment: „ Toţi zeii! toţi au murit! toţi mor! Numai norocul trăieşte şi va trăi alătuir de Vremea, nemuritoare ca şi el!...Sunt aici!...aici biletili!...aici soarele strălucitor căutat atâta timp orbeşte pe-ntuneric!
D. Lefter e liniştit -acea linişte a mării care înţelenită în fine, vrea să se odihnească după zbuciumul unui năprasnic uragande corăbii înghiţite pe de-a pururi înainte de a fi putut ajunge la liman”.
Parodia este la Caragiale nu doar o tehnică esenţială ci şi una inferioară care devine principiu constitutiv.
Uneori Caragiale îşi foloseşte ţinta în interes propriu pentru că lumea lui se structurează pe aceastădimensiune esenţială a parodiei.
Se poate vorbi despre o suprapunere aproape perfectă între elementul parodic şi cel care parodiază, iar acest lucru demonstrează modernitatea folosirii parodiei în opera caragialiană.
De asemenea se poate identifica antipatia lui Caragiale faţă de „floricele” de stil şi faţă de imaginie poetice stereotipice. Astfel în textul Două loturi în locul unui final care...