Paul verlaine

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (412 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 29 décembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Paul Verlaine:
(1844-1896)

Opovrhujem ľuďmi, ktorí nie sú zimomriví. Osoby, prekypujúce prudkým smiechom a mohutným hlasom, sú mi antipatické. Zdraví sa mi nepáčia. Pod pojmom zdravia nechápemnápadnú rovnováhu duše a tela, ktorá vytvára Sofoklových hrdinov, antické sochy a kresťanskú morálku, ale strašnú krvnatosť tváre, nepríležitú radosť, strašnú tučnotu pleti, ruky plné jamiek, širokénohy a tučné telo, ktorými, ako vidno, naše časy prekypujú viac, ako treba. Z týchto príčin sa mi hnusí poézia, ktorej sa vraví zdravá...

Básnické umenie

Najmä hudbu! To ti neprekáža

vziaťslovo, čo neumelé je,
čo každý vánok ľahko rozveje,
nie tie, čo viažu sa, či vážia.

Ani si neváž príliš slov.
Prejav im svoje pohŕdanie:
pieseň sa vtedy dobrou stane,
keď sa to presné pospája v nejs hmlou.

To sú tie oči za závojom skryté,
to poludnie, vzduch čo chveje sa,
tie jesenné a chladné nebesá,
to belasé, hviezdne vlnobitie.

Ale my prisaháme na odtieň.
Nie farba! Len odtieňčosi sľúbi.
Ach! Odtieň ľúbi, keď sa snúbi
lesný roh s flautou a so snom sen.

Preč s pointou, čo vraždí v básni vzruchy!
Rým páchne, vtip si kruto zazúri.
Ten cesnak, plačú z neho azúry,
tencesnak z poetických kuchýň!

A výrečnosti vykrúť pekne krk;
bude dobre, dať si pozor na rým,
múdrejšie je, keď trocha menej žiari;
kam by prišiel, pustiť ho tak z rúk!

Ó, hriechy rýmov! Kto topovie o nich?
Nejaké hluché decko, či černoch zlý
ten šestákový šperk si vynašli
a on nám v piesni hlúpo, duto zvoní.

Hudbu ešte, hudbu jednostaj!
Verš, to sú krídla duše rozopäté,
to, čo zostávatu po jej vzlete
k ďalekým láskam, v iný hviezdny kraj.

Verš sa skrýva v náhode jak v skrýši,
veršom vonia vánok v jedno z mnohých rán,
ako keby kvitli mäta, tymian.
Literatúra je to, čozvýši.

(Preložil Miroslav Válek)

Verlaine sa celý vylieva v slzách a slzy pália väčšmi ako oheň. Aby boli tieto básne napísané, na to bol potrebný človek impulzívny, človek, ktorý bol stále...