Per trobar feina

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (287 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 6 octobre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Sant Julià de Lória, 21 de setembre del 2010
Sr. Xavier Gonzàlez Director de Recursos Humans Crédit Andorrà
C. Mn. Lluís Pujol Sant Coloma
Distingits senyors,
Usescric aquesta carta per exposar-vos els motius pels quals em presento a la plaça de assessora economista que ofereix l’empresa Crèdit Andorrà, i per detallar-vos les mevesaptituds amb relació al lloc de treball.
En primer lloc, considero que és una feina que puc desenvolupar perfectament, ja que vull aprofundir la meva experiència i conecels instruments de treball i els programes informàtics que s’utilitzen en aquesta feina.
En segon lloc, les característiques de la feina m’atreuen força, ja que hi hapossibilitats de progressar i de desenvolupar idees i propostes.
Pel que fa a les meves aptituds per complir les funcions d’aquesta feina, considero que compleixo els requisitsper desenvolupar les tasques específiques d’aquest lloc de treball perquè sóc comunicativa, m’agrada treballar en equip, organitzar projectes, programes, exposicions iactes entre altres i perquè domino perfectament la llengua del país.
I finalment, la meva formació acadèmica em permet dur a terme amb coneixements específics les tasquespròpies d’aquest lloc de treball. Vaig obtenir el BAC Econòmic i Social amb una nota elevada, vaig fer un curset de comptabilitat i abans de tenir la majoria d’edat, vaigtreballar durant dos anys en un banc com a ajudant d’un administrador, el que em porta en la meva gran passió : treballar en un banc com el vostre.

Espero que el meu perfils’adigui plenament al lloc de treball que oferiu i aprofito l’avinentesa per saludar-vos molt atentament.
Yanire Gil

Sant Julià de Lória, 21 de setembre del 2010