Projet didactique

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 5 (1067 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 26 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei”
Specialitatea: Limba Franceză

Clasa: a IX-a, Limba 2, 2 ore/săptămână

Manual: Limba franceză, Limba modernă 2, Editura Corint, Doina Groza, Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu
Profesor: Lunganu Cristina Andreea

Planificare calendaristică: Semestrul I (18 săptămâni, 36 ore)

|Unitatea de învăţare|Competenţe specifice |Conţinuturi |Nr |Săptămâna (data) |Observaţii |
|Tema | | |ore | | |
|Bilaninitial |● 1.1 identificarea unor informaţii |● Actes de parole: exprimer son opinion |4 |S1 | |
| |specifice dintr-un text citit / ascultat|● Grammaire: - l’article défini, indéfini | | ||
|La rentrée en forme |pe subiecte familiare, articulat clar şi|l’impératif | | | |
|● la rentrée, la vie scolaire, styles de |cu viteză normală |●Thème et vocabulaire thématique: ||S2,S3 | |
|vie |● 3.2 comunicarea în vederea realizării |- l’école vue par les jeunes Français |6 | | |
| |unei sarcini care necesită un schimb de || | | |
| |informaţii simplu şi direct | | | | |
|Unité 1 |● 1.1 identificarea unor informaţii |● Actes de parole: seprésenter/présenter qqn. | | | |
|Salut, les copains ! |specifice dintr-un text citit / ascultat|● Grammaire: - l’adjectif qualificatif (accord, degrés | | | |
|● l’univers des adolescents : la famille, |pe subiecte familiare, articulat clar şi|decomparaison) | | | |
|les professeurs |cu viteză normală |le présent de l’indicatif |6 |S4,S5 | |
| |● 3.2 comunicarea învederea realizării |●Thème et vocabulaire thématique: | | | |
| |unei sarcini care necesită un schimb de |- relations interpersonnelles | | | |
||informaţii simplu şi direct | | | | |
| |● 3.1 exprimarea poziţiei (acord / | | | | |
|...