Qu'est-ce qu'un texte litteraire?

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 4 (873 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 21 décembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
II. STAGIUL DE PRACTICĂ LA MASTERAT

Stagiul de practică va fi orientat spre consolidarea competenţelor profesionale într-un domeniu de specializare.
Persoanele înscrise la studiisuperioare de masterat, fără experienţă practică, imediat după absolvirea ciclului I de studii superioare, vor realiza un stagiu practic în volum de 10 la sută din numărul total de credite.Persoanelor cu experienţă practică dovedită, de cel puţin 2 ani în domeniul respectiv, li se va atribui numărul stabilit de credite, în baza evaluării competenţelor şi recunoaşterii experienţei practice decătre catedra/catedrele de profil.
Stagiul se realizează în perioade compacte, conform planului de învăţământ. Se creditează distinct şi se evaluează separat.

Obiectivele stagiului de practicăvor urmări:
a) formarea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor şi capacităţilor de înţelegere, de soluţionare a problemelor atît în domeniul de studiu realizat, cît şi în împrejurări noi saunecunoscute, în contexte înrudite sau multidisciplinare;
b) dezvoltarea capacităţilor de realizare a diagnozelor bazate pe cercetare în vederea soluţionării problemelor prin integrarea cunoştinţelorsau prin interdisciplinaritate;
c) formarea abilităţilor de leadership şi inovaţie în contexte de muncă sau de studiu, cu implicarea diferitor factori care interacţionează şi îmbunătăţireaperformanţei strategice a echipelor;
f) formarea capacităţilor de soluţionare a problemelor prin integrarea surselor de informaţii complexe, în contexte noi, necunoscute, de utilizare a experienţeiîntr-un mediu de muncă interactiv;
g) dezvoltarea capacităţii de a răspunde problematicii sociale, ştiinţifice şi etice în procesul muncii sau studiului.
 
Pentru fiecare masterand, vor fi fixateobiective specifice, în dependenţă de tipul programului de master, a locul stagiului şi după caz, a obiectivelor tezei de master.

Evaluarea stagiului de practică va fi realizată în baza...