Rolul religiei in dreptul chinez

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 8 (1812 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 13 décembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Rolul religiei in dreptul chinez

În China, concepţia ordinii sociale, care până în secolul al XIX-lea s-a dezvoltat independent de orice influenţă exterioară, este foarte diferită de concepţia occidentală. La baza acesteia se află postulatul conform căruia există o ordine cosmică, definită printr-o interacţiune între cer, pământ şi oameni. Chinezii cred ca pământul şi cerul respectănişte reguli invariabile, pe când omul este singurul care este stăpânul acţiunilor sale. În consecinţă, ei consideră că modul în care se comportă oamenii determină armonia sau haosul din lume.
Armonia, mai exact echilibrul pământului şi bunăstarea oamenilor, are însă două aspecte. În primul rând, aceasta trebuie privită ca o armonie între om şi pământ. Din acest punct de vedere, omul trebuie săîşi coordoneze comportamentul cu ordinea naturii. Acest lucru este imperativ pentru a nu provoca epidemii, inundaţii, cutremure sau secetă. Chinezii ţin astfel cont de anotimpuri, de poziţia aştrilor şi de diverse fenomene ale naturii pentru a lua decizii în viaţa privată sau publică. Spre exemplu, oamenii aflaţi la conducerea statului trebuie sa constituie un model în acest sens, acest lucrureprezentând cel mai important rol al lor.
Cel de-al doilea aspect este armonia între oameni. În China, raporturile sociale sunt caracterizate de ideea de conciliere, de căutare a unui consens. Toate condamnările şi sancţiunile trebuie pe cât posibil evitate, pentru că fiecare om trebuie sa fie de acord cu decizia luată, nimeni nu trebuie să se simtă nedreptăţit sau ignorat. Din acest punct devedere, pe primul plan trebuie să se situeze educaţia şi puterea de convingere, nu autoritatea şi constrângerea.
Din acest motiv, chinezii sunt reticenţi în legătură cu ideea occidentală asupra dreptului. Pentru ei, legile nu constituie o modalitate normală de a regla conflictele dintre oameni. După părerea lor, ele reprezintă numai o sugestie a conduitei sociale şi conţin pericolele care iiprivesc pe cei ce nu o respectă. Idealul ar fi ca acestea să nu fie aplicate niciodată.
Contrar unei tendinţe aproape universală de respectare a religiei, poporul chinez, este fidel religiilor doar intr-o mică măsura. Astfel, singura religie care a avut o influenţă în istoria si în dreptul Chinei şi care este de origine naţională, este taoismul. Cu toate acestea, dintre cele 3 ramurireligioase: Confucianism, Taoism si Budism, cea mai mare şi mai importantă influenţă asupra statului si dreptului chinez a fost adusă de Budism.
Rădăcinile guvernării au fost loialitatea (“xin”), bunătatea (“ren”) şi egalitatea (“yi”), inspirate din religie, în timp ce legile (“fa”) sunt considerate nişte ramificaţii ale acestor rădăcini.[1]
De asemenea, în dreptul chinez tradiţional, joacă un rolimportant şi riturile (“li”) care acoperă numeroase situaţii de drept. Respectul riturilor este relevant de aspectul înnăscut, resimţit în general de oameni la un nivel de abstractizare comparabil cu cel obţinut prin conceptual de drept natural în tradiţia europeană. Respectul riturilor a rămas în filosofia confuciană prin atributul distinctiv al lui « jun zi », ce poate fi tradus prin“gentleman”.
In anul 1973, în China existau doar 4 facultăţi de drept, iar acestea erau foarte puţin dezvoltate, din acest fapt deducându-se că dreptul avea un rol minor, punându-se un accent mult mai mare pe religie, tradiţii şi obiceiuri. In anul 1986, existau mai mult de 20 de universităţi ce înglobau şi facultatea de drept. Acest nou interes pentru drept, nu face totuşi uitată tradiţia chinezească milenarăîn care dreptul nu avea loc, iar religia avea un rol foarte important.
In China dinastică, relaţiile cu religiile străine au început odată cu venirea în China a unor delegaţii de diplomaţi “barbari”, însoţiţi de negustori şi ecleziastici, care veneau în capitală pentru a aduce omagii împăratului, iar în timpul în care aşteptau sa fie primite la Curte, delegaţiile locuiau într-un cartier...