Safas

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 4 (827 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 19 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Configurarea
 OSPF
 (draft)
  1 Topologie
 
Loopback
 0
  Loopback
 0
  DRouter
  BDRouter
  Loopback
 1
  Loopback
 2
 

BRouter
 

ISP
 
 Echipament
 

Interfaţță
 
 

Adresa
 IP
  10.0.0.1
  11.0.0.1
  10.0.0.2
  11.0.0.2
  192.168.1.1
 

Masca
  255.255.255.252
  255.255.255.252
 255.255.255.252
  255.255.255.252
  255.255.255.248
 

Descrierea
  interfeţței
  Către
  BRouter
  Către
  BRouter
  Către
 ISP
  Către
 ISP
  Către
  DRouter și
  BDRouter
  Către
  BRouter
 și
  BDRouter
 
 

ISP
 


 
 
 

BRouter
 


 


  DRouter
  Loopback
 0
 

192.168.1.2
 255.255.255.248
 

3.3.0.1
 

255.255.255.0
 


 

192.168.1.3
 

255.255.255.248
 

Către
  BRouter
 și
  DRouter
 
 
 
 


 


 
  
 

BDRouter
 

Loopback
 0
  Loopback
 1
  Loopback
 2
 

3.3.1.1
  3.3.2.1
  3.3.3.1
 

255.255.255.0
  255.255.255.0
  255.255.255.0
 

2Obiective
 laborator
 
În
  această
  activitate,
  studenţții
  îşi
  vor
  însuşi
  cunoştinţțele
  de
  bază
  necesare
  configurării
  şi
  depanării de
 rute
 dinamice
 învăţțate
 prin
 OSPF.
3

Cerinţe
 laborator
1. Configurări
 de
 bază
 ale
 router-­‐ului
  a.
 În
 cazul
 în
 care
 se lucrează
 pe
 topologii
 reale,
 
 ștergeţți
 orice
 configuraţție
 anterioară
 și
  reporniţți
 router-­‐ele.
  b. Configuraţți
 hostname
 pentru routere.
  c. Dezactivaţți
 lookup
 DNS.
  d. Configuraţți
 parola
 cisco
 pentru
 intrarea
 în
 modul
 EXEC.
  e. Setaţți
 un
 banner
 cu
 mesajul...