Santier - mircea eliade

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 121 (30215 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 24 avril 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Şantier Mircea Eliade Coperta TEODOR POPA Roman indirect Ediţia a II-a Cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei Mircea Handoca Editura Rum-Irina Bucureşti 1991 În 1935, cmd o apărut pentru prima oară Santien, Mircea Eliade de-abia împlinise 28 de ani şi era deja un scriitor celebru. Notorietatea şi-o căpătase în primul rînd prin Maitreyi (1933), dar şi prin celelalte romane ■ Isabel şi apeleDiavolului (1930), Lumina ce se stinge (1934) Întoarcerea din rai (1934), Huliganii (1935). O parte a eseisticii răspîndită în periodicele epocii fusese strinsă în volumele Solilocvii (1932) şi Oceanografie (1934). Cartea de faţă reprezintă o parte a jurnalului intim al autorului din perioada indiană (1928— 1931) cu unele paranteze şi aauvuu,,/««■«— - •o?.. Romanele anterioare valorificam... . ., , plări,experienţe „copiate" din jurnal sau trhnQpţe> ™ffl-Qistic. In mod firesc ele nu au mai joşi .reluate în' dtfKr. Şantier. . , Autenticitatea este trăsătura de bază a acestor pagim. Notaţiile, sentimentele, gîndurile cărţii au o puternică putere de convingere, fiind scrise cu o anumită fervoare, la cea mai înaltă tensiune. Scriitorul îşi .mbintitule'ază opera „roman indirect", ple-dind in prefaţăpro domo. In ultimă instanţă nu există subiecte tabu pentru această specie ; ,,Nu înţeleg de ce ar fi „roman" o carte în care se descrie o boală, o meserie oarecare sau o cocotă şi n-ar fi tot atît de roman o carte în care s-ar descrie lupta unui om viu cu propriile sale ginduri, sau viaţa unui om între cărţi şi vise.' Descrierea fazelor unui cancer nu e întru nimic justificată — din punctul devedere al „realităţii" sale _ decîi descrierea fazelor unei cunoaşteri oarecare Î.S.B.N 973-950-12-3-0 (de pildă învăţarea unei limbi străine sau a agriculturii sau a matematicilor). , De ce „analiza sufletească" a unei cocote ar fi mai interesantă clecit transcrierea justă a dramei lăuntrice a unui matematician sau metafizician ? Orice se întîmplă în viaţi poate constitui un roman. Şi în viaţă nu seîntîmplă nu mai amoniri, căsătorii sau adultere; se întîmplă şi ratări, enluziasme, filosofii, morţi sufleteşti, aventuri fantastice Orice e viu se poate transforma în epic. Orice a fost trăit sau ar putea fi trăit"'. Exista, desigur în Şantier cîteva fir.e epice reaUzate „îi sine" ce-ar piitea constitui ele însele punctul de plecar. al unor nuvele (înecarea lui Ernest şi primirea veştii daucurte lui Helen, care deşi era numai o şcolăriţă, crescuse repede şi ostil, ca toate anglo-indiencele. O luau pe rînd la plimbare, în maşinuţa ■cu care veniseră din Saigon. Şi pe rînd îmi mărturiseau că au avut-o, în cutare sau cutare parc al oraşului. Cînd îi spuneam lui Vairat ce-mi mărturisise Abadie, nu ştia cum să se veselească mai bine. „E cel mai mare mincinos din Indochina', îmi spunea. „Şi aînceput să se în-graşe ; cum vrei să-1 placă o silfidă ca Helen?" Vairat întrebuinţa întotdeauna expresii şi cuvinte care, probabil, impresionau la Saigon. D-lui P. îi spunea „padrone", cu un accent care nu poate fi în nici un chip evocat ; d-nei P. îi spunea „Hera", mie îmi spunea „Romeo", cum spunea de altfel oricărui tînăr cu care se împrietenea. Cita foarte des din „Le vase brise" şi„L'Albatros". Intr-o seară a venit să-mi ceară o carte franţuzească, şi cum nu aveam d.ecît „A la trace de Dieu" de Jacques Riviere, dăruită mie înainte de plecare de către Ionel Jianu, i-am dat-o. A doua zi mi-a mărturisit cu entuziasm că a descoperit pe marginile cărţii adnotări extrem de interesante, scrise într-o excelentă limbă franceză. I-am spus că sînt ale unui prieten şi mi-a cerut voie să letranscrie. Sînt sigur ca le-a publicat în vreo revistă din Saigon, sub semnătura ]ui... Despre Abadie avea, confidenţial, păreri proaste. „E un incult. Nu citeşte nimic, şi nu ştie nici ce înseamnă egiptologie." Totuşi, plecase cu el spre Paris, în acest raid despre care vorbeau ziarele şi care, oricît ar fi exagerat ei amîndoi, a fost destul de primejdios. Nu i-am crezut niciodată că au ucis un...