Sartre

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 11 (2601 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 12 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
www.gorazde.bawww.gorazde.ba
Opcina Goražde se nalazi u jugoistočnom dijelu
Bosne i Hercegovine (BiH) u Bosansko-
podrinjskom kantonu (BPK), čije je
administrativno, političko, ekonomsko i kulturno
središte. U Federaciji BiH (FBiH) Goražde graniči s
opdinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača, dok na
istoku i jugu graniči s Republikom Srpskom (RS),
odnosno opdinama Novo Goražde, Čajniče i Pale.Od glavnog grada BiH, Sarajeva, opdina Goražde je
udaljena 92 kilometra. Površina opdine iznosi
252,5 km² od kojih sam grad Goražde zauzima 8
km².
Dobro razvijene saobradajne komunikacije povezuju opdinu Goražde magistralnim putevima sa
Sarajevom, Višegradom i Fočom, hrvatskim i crnogorskim primorjem, te Srbijom, a opdinom protiče
i rijeka Drina kao glavna saobradajna arterija na područjuistočne Bosne. Regionalnu putnu mrežu
čini putni pravac r-44 (Prača – Jabuka – Goražde – Čajniče) u dužini od 24,3 km, dok je lokalna
putna mreža dobro razvijena i zastupljena je sa 13 važnijih putnih pravaca, čime je vedini sela
omoguden pristup automobilom.www.gorazde.ba
Povoljna klima, plodno tlo, bogatstvo šuma, dobar
geografski i topografski položaj samog mjesta pored
Drine, mnogiprirodni izvori, sve su ovo bili
najpovoljniji prirodni uslovi koji su pružili mogudnost
da su se još u davnoj prošlosti , na mjestu današnjeg
Goražda udružili ljudi i podigli naselja. Prvi poznati
tragovi naselja u Goraždu i u njegovoj neposrednoj
blizini na osnovu iskopina vode nas u mlađe kameno
doba ( neolitsko doba ) u vrijeme oko 2.300 godina
p.n.e. Tragovi neolitskih ljudi nađeni su nadva mjesta
, i to u dolini Podhranjenske rijeke , u Popovu Dolu na
lijevoj strani Drine, kao i u selu Zupčidima u Lugu, 3.5
km uzvodno od grada na desnoj strani Drine. Tu su
nađeni bodeži od kamena, kamene sjekire, kameni
čekid, vaze, razno posuđe od glinene opeke i raznog
drugog kamenog alata.www.gorazde.ba
Opdinu Goražde čini 145 naseljenih mjesta
organiziranih u 20 mjesnih zajednica (MZ)Prema popisu stanovništva iz 1991. godine,
opdina je imala 37.573 stanovnika, od čega
26.296 Bošnjaka, 9.843 Srba, 80 Hrvata i 1.354
Ostalih. U toku i nakon rata došlo je do
značajnih promjena u demografskoj strukturi
stanovništva.
Prema procjenama za 2006. godinu, u opdini
Goražde živi 31.544 stanovnika, od čega je
30.099 Bošnjaka, 1.360 Srba, 50 Hrvata i 35
Ostalih.Opdinsko vijedeGoražde: 25 vijednika, a dolaze iz političkih partija Stranka demokratske
akcije (SDA) sa 8 vijednika , Socijaldemokratska partija (SDP) sa 6 vijednika, Stranka za Bosnu
i Hercegovinu (SBiH) sa 6 vijednika, Narodna stranka radom za boljitak 3 vijednika, BPS sa 1 i
SNSD sa 1 vijednikom.
Izvršni organ jedinice lokalne samouprave je opdinski načelnik.
Opdinsko vijede
(25 vijednika)
Stranka za BiH( 6 vijednika )
BPS
( 1 vijednik )
Načelnik
SNSD
( 1 vijednik )
SDA
( 8 vijednika )
SDP
( 6 vijednika )
Narodna stranka radom
za boljitak
( 3 vijednika )INFORMIRANJE I UČEŠDE GRAĐANA U JAVNIM POSLOVIMA
Građani Opdine Goražde informišu se o svim
dnevnim dešavanjima na području Opdine
Goražde putem lokalnih medija:
JP RTV BPK-a Goražde
Novine Glas Goražda
Opdinska web stranicawww.gorazde.ba
Razne publikacije i brošure te službenik za
informisanje
Zborovi građana i saradnja sa mjesnim
zajednicamaGoražde je prije početka rata u Bosni i Hercegovini (1992) bilo poznato kao industrijski grad. Ovaj epitet
dobilo je zahvaljujudi tadašnjim privrednim gigantima HI ''Azot'' i UNIS ''Pobjeda''. Ove firme zapošljavale
su više od 11. 000 radnika, te je u Goraždu životni standardbio na visokom nivou.
Rat u BiH ( 1992.-1995. ) učinio je da je i sama privreda pretrpjela veliko razaranje. Uništena je
infrastruktura, proizvodnja je stala, a došlo je i do velikih emigracija stanovništva ( što je rezultiralo i
odlaskom stručnih kadrova ).
Poslije završetka rata , privreda je bila na ''koljenima''. Pokušaji da se ponovo ''oživi'' nisu dali velike
rezultate. Krenulo se...