Symphonie pastorale

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 32 (7837 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 15 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
ANALYSE ANDRE GIDE SYMPHONIE PASTORALE

Het boek

De titel van het boek is ‘La symphonie pastorale’.
De schrijver van het boek is André Gide.
Het boek is verschenen in 1919.

De inhoud

Het boek gaat over een dominee die bij een vrouw wordt gebracht die op sterven ligt. Daar aangekomen blijkt de vrouw al overleden te zijn. De buurvrouw vertelt dat er ook een meisje woont. De pastoorvindt haar en ze blijkt helemaal verwaarloosd te zijn en ze kan niet praten (dit komt omdat ze vrouw die voor haar zorgde dacht dat ze ook doof was en dus nooit tegen haar sprak). Ze leefde als een dier en werd verzorgd door de nu overleden vrouw. Ze zal nu alleen achterblijven, maar omdat het meisje niet voor zichzelf kan zorgen, besluit de dominee haar mee te nemen naar huis en haar op te nemen inzijn gezin. De rest van het gezin is hier niet erg blij mee, omdat het meisje zover achterloopt en ze al genoeg monden moeten voeden. De dominee heeft een vrouw; Amélie, en 6 kinderen; Charlotte, Jacques, Sarah, Rosalie, Claude en Gaspard. De dominee noemt het meisje Gertrude (de naam is bedacht door Charlotte) en houdt een soort van dagboek over haar bij. Dat is dus dit boek. Gertrude noemtAmélie in het boek ‘tante’ en de dominee noemt haar ‘ma femme’.
Een vriend van de dominee, docteur Martins, heeft ook iets degelijks meegemaakt; hij heeft ook een (blind) meisje opgevoed, genaamd Laura, en met succes; binnen een korte tijd leerde ze heel veel. Maar de dominee kent ook verhalen van mensen waarbij het niet gelukt is, maar dat weerhoudt hem er niet van om zich volledig voor Gertrude inte zetten.
De dominee leert haar als een mens te leven en leert haar praten en voorwerpen herkennen, zodat ze zichzelf een beetje kan redden als ze alleen is. Ook leert hij haar lezen en verteld haar over de bijbel en het evangelie (hij zegt echter niks over kwaad, zonde en de duivel) en het leven buiten hun huis. Heel moeilijk was om Gertrude de kleuren, met al hun verschillende tinten, uit teleggen. Op een dag neemt de dominee haar mee naar een concert en vergelijkt de instrumenten met de verschillende kleuren. De verschillende tonen stellen de verschillende tinten voor. (5 Maart is de dag dat de dominee in zijn dagboek schrijft dat Gertrude ‘begint te leven’.)
Hij brengt veel tijd met haar door. Ze leert snel en met behulp van het gezin en vooral de dominee is ze al snel eenwelopgevoed meisje. De dominee is meer betrokken bij Gertrude haar leven en geluk dan de rest van het gezin, misschien een beetje té betrokken; hij begint verliefd op haar te worden zonder dat het hij zelf doorheeft. Zijn vrouw heeft het echter wél door en is niet blij mee, ze ziet dat de pastoor veel tijd met haar doorbrengt, terwijl hij eerst amper tijd had voor zijn eigen gezin. Ze confronteert hemhiermee, maar hij ontkent alles. Amélie neemt dit Gertrude ook kwalijk, maar zij is te naïef om te begrijpen wat er gaande is. Er ontstaat spanning tussen Amélie en de dominee.
Op een avond gaan de pastoor en Gertrude naar het ‘Concert de Neuchatel, waar ze ‘La Symphonie Pastorale’ speelden. De dominee legt haar dingen uit (en laat nog steeds woorden als ‘het kwaad’ achterwege) en Gertrude vind hetallemaal prachtig. Zelfs na het concert is ze nog in extase en is ze erg stil. Ze vraagt zich af of alles wat de dominee ziet, net zo mooi is als datgene wat ze net gehoord heeft. Hij denkt dat de wereld zo mooi had kunnen zijn, als er geen pijn, haat, kwaad en dood zou zijn. Om die rede heeft de dominee in het begin besloten om het niet met Gertrude over die dingen te hebben, zodat ze in een‘perfecte, harmonieuze’ wereld zou leven.
Gertrude begint zich af te vragen of de dominee wel eerlijk tegen haar is, het is immers makkelijk om een blinde te misleiden. Ze vraagt hem of hij haar mooi vindt en na veel getreuzel zegt hij van wel.
Gertrude ontdekt in de kerk het orgel. Ze vindt het erg mooi, maar wil niet dat de dominee haar leert spelen. Hij laat haar daar vaak achter en haalt...