Vente

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 83 (20559 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 19 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Prin OUG nr. 210/2008 art. 10 din L114/1996 a fost completat cu 10^1 :"Locuintele si unitatile individuale pot fi instrainate prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute."

Promisiunea sinalagmatica de vanzare-cumparare face parte din categoria contractelor nenumite. Particularitatea acesteia consta in faptul ca pregateste (prefigureaza) un altcontract, si anume acela de vanzare-cumparare.
Cu orice contract, promisiunea este nu numai un simplu act de schimb de valori economice, ci si un act de previziune, de proiectie in viitor, adica ? in acest caz ? de organizare in avans a unei proiectate vanzari viitoare.
Configurarea juridica a acestui contract implica analizarea conditiilor de validitate (I), a efecterlor (II), precum si aconsecintelor nerespectarii ale (III).

I. CONDITIILE DE VALIDITATE

2. Generalitati. Fiind un contract nenumit, promisiunea sinalagmatica trebuie sa intruneasca, in principiu, conditiile de validitate aplicabile contractelor in general (art.948-968 C.civ.). Dar cum aceasta constituie o proiectie a unei vanazari, ea trebuie sa intruneasca si conditiile de validitate specifice acestui contract.
Incele ce urmeaza, vom analiza conditiile de fond (A) si conditiile de forma ale promisiunii sinalagmatice de vanzare (B).

A. Conditiile de fond
3.Enumerare. Conditiile de fond pe care trebuie sa le intruneasca promisiunea sunt urmatoarele: a) sa existe un consimtamant valabil exprimat; b) partile sa aiba capacitatea de a contracta; c) acordul sa priveasca elementele esentiale ale contractuluiproiectat: lucrul vandut si pretul; d) cauza contractului sa existe, sa fie licita si morala. In plus, trebuie arata ca e) pentru validitatea promisiunii nu este necesara autorizarea prealabila ceruta in cazul anumitor vanzari si ca f) pentru validitatea promisiunii nu este necesara indeplinirea formalitatilor de preemptiune la care este suupusa vanzarea propriu-zisa.
4.a)Consimtamantul.Promisiunea are ca obiect angajamentul ferm de a incheia contractul de vanzare-cumparare in forma autentica, ceea ce inseamna ca include acordul de vointa de a vinde si de a cumpara al partilor contractante. Acest consimtamant trebuie sa fie neviciat, adica neafectat de eroare, violenta sau dol.
5.b)Capacitatea. La momentul incheierii promisiunii, partile contractante trebuie sa aiba capacitatea de avinde si de a cumpara.
Prin exceptie de la aceasta regula, in cazul incapacitatii speciale de a cumpara prevazute la art.2 alin.2 din Legea nr.54/1998 privitoare la circulatia juridica a terenurilor, care prevede ca nici o persoana fizica nu poate dobandi terenuri agricole peste limita a 200 ha in echivalent arabil, promisiunea incheiata de o persoana care detine deja aceasta suprafata de teren esteconsiderata valabila. Solutia se explica prin faptul ca aceasta incapacitate nefiind una de protectie (de exercitiu), ci una de folosinta, care restrange dreptul pesoanelor fizice de a dobandi terenuri agricole peste o anumita suprafata, nu are ratiune decat in raport cu actul propriu-zis de transfer al dreptului de proprietate pana la a carui realizare exigenta legii poate fi satisfacuta prininstrainarea unor terenuri pe care promitentul-cumparator le detinea la data incheierii promisiunii.
6.c)Lucrul vandut si pretul. Contractul de vanzare-cumparare este considerat de lege (art.1295 alin.1 C.civ.) ca fiind valabil incheiat de indata ce se realizeaza acordul de vointe asupra lucrului vandut si asupra pretului acestuia. Chiar daca promisiunea nu se confunda cu vanzarea propriu-zisa,elementele esentiale ale acesteia (lucru vandut si pretul) trebuie sa fie convenite de parti inca de la data promisiunii, caci altfel nici nu s-ar putea vorbi de promisiune, care prin definitie presupune un acord de vointe cu privire la autentificarea viitoare a unei anumite vanzari.
Potrivit dispozitiilor art.963 si 1310 C.civ., pot forma obiect al vanzarii doar lucrurile care nu sunt scoase prin...