Werwefwe

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 12 (2892 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 14 janvier 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
DECIZIE Nr. 139*) din 14 decembrie 1994
cu privire la constituţionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50 din 12 august 1994 privind instituirea unei taxe de trecere a frontierei în vederea constituirii unor resurse destinate protecţiei sociale
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 353 din 21 decembrie 1994

*) Numerotareacorectată conform rectificării publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 4 din 12 ianuarie 1995.

Potrivit art. 20 alin. 2 din Legea nr. 47/1992, decizia a fost înaintată Camerei Deputaţilor şi Senatului pe data de 15.12.1994, în scopul deschiderii procedurii prevăzute de art. 145 alin. 1 din Constituţie.

Curtea Constituţională a fost sesizată, la data de 30 noiembrie 1994, de către 28de senatori, şi anume: domnii Gabor Menyhert Hajdu, Gheorghe Frunda, Voicu Valentin Glodean, Mihail Iurcu, Andrei Ţugulea, Tiberiu Vladislav, Valentin Corneliu Gabrielescu, Ioan-Paul Popescu, Emilian Buzică, Alexandru Paleologu, Constantin Moiceanu, doamna Maria Matilda Ţeţu, domnii Emil Tocaci, Ion Manea, Vasile Vetişanu, Petre Constantin Buchwald, Lajos Magyari, Deneş Sereş, Iosif Csapo, GaborKozsokar, Tănase Tăvală, Constantin-Ticu Dumitrescu, Radu Vasile, Sorin-Adrian Vornicu-Nichifor, Dan-Constantin Vasiliu, Ovidiu-Corneliu Popescu, Sabin Ivan şi Ion Păun Otiman în legătură cu neconstituţionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50 din 12 august 1994.
De asemenea, la data de 2 decembrie 1994, Curtea Constituţională a mai fost sesizată de către 66 de deputaţi,şi anume: domnii Karoly Kerekes, Iuliu Vida, Zoltan Szilagyi, Matei Barna Elek, Gheorghe Tokay, Ladislau Borbely, Jolt Zoltan Fekete, Francisc Pecsi, Alexandru Sassu, doamnele Paula-Maria Ivănescu, Rada Istrate, domnii Victor Boştinaru, Adrian Severin, Petre Roman, Ioan Adrian Vilău, Dumitru Calance, Cristian Rădulescu, Gheorghe Ţărna, Teodor Lupuţiu, Mihai Chiriac, Emil Boroş, Constantin Arhire,Viorel Lixăndroiu, Vasile Nistor, Ion Gurău, Teodor Moldovan, Ilie Ştefan, Alexandru Brezniceanu, Otto-Ernest Weber, Sergiu George Rizescu, Teodor Vintilescu, Ion Berciu, Iosif Alfred Mazalik, Ioan Mureşan, Sorin Victor Lepşa, Mircea Ioan Popa, Ion Hui, Constantin Ionescu, Remus-Constantin Opriş, Alexandru Simionovici, Aurelian Paul Alecu, Mircea-Mihai Munteanu, Ion Corniţă, Gheorghe Comănescu,Costel Păunescu, Radu Livezeanu, Ion Dinu, Răzvan Dobrescu, Valentin Argeşanu, Petre Dugulescu, Gabriel Ţepelea, doamna Teodora Bertzi, domnii Corneliu Dorin Gavaliugov, Ervin Zoltan Szekely, Imre Andras, Valentin Iuliano, Varujan Vosganian, Slavomir Gvozdenovici, Emeric Feric, Anton Nicolau, Constantin-Romeo Dragomir, Călin Emil Anastasiu, Alexandru Konya, Zsolt Szilaghyi, George Iulian Stancov şiPetru Burcă cu privire la neconstituţionalitatea aceleiaşi legi.
Curtea Constituţională, în temeiul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constată că este competentă să soluţioneze cele două sesizări care s-au înaintat cu respectarea prevederilor art. 144 lit. a) din Constituţie şi ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.
În sesizarea grupului de senatori se arată că prin Decizianr. 71/1993 Curtea Constituţională a statuat că, întrucât taxa pentru trecerea frontierei era destinată plăţii ajutoarelor de încălzire, ea era constituţională până la împlinirea termenului de plată a acestor ajutoare, după această dată taxa constituind "exclusiv un impediment de ordin financiar care grevează dreptul la libera circulaţie, care nu se încadrează în nici una dintre ipotezele prevăzutede art. 49 din Constituţie". De aceea, se consideră că Ordonanţa Guvernului nr. 50/1994, aprobată prin legea ce face obiectul sesizării, "a ignorat, pur şi simplu, poziţia Curţii Constituţionale, reinstaurând o taxă permanentă de care condiţionează exercitarea unui drept fundamental al cetăţeanului", deşi în decizia sus-menţionată se precizase că "o asemenea modalitate nu poate avea caracter de...