What is this

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 3 (515 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 11 avril 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
BERGEN KATEDRALSKOLE

EKSAMENSORDNINGEN VÅREN 2011

VG3, studiespesialiserende utdanningsprogram

Alle elever skal opp til sentralt gitt skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg skalelevene trekkes ut til skriftlig eksamen i 2 fag. Ett av fagene kan være norsk sidemål.
Elevene skal også trekkes ut til muntlig/muntlig-praktisk eksamen i ett fag. Elever som mangler skriftlige trekkfagblir trukket ut i to muntlige fag.
Minoritetsspråklige elever kommer opp i norsk som andrespråk for språklige minoriteter i tillegg til trekkfagene.
SKRIFTLIG SENTRALT/LOKALT GITT EKSAMEN:Melding om skriftlig trekkfag blir gitt:
FREDAG 13. MAI KL. 9.00

Aktuelle eksamensdager og fag - elever VG3:

|Fag |Forberedelse|Eksamen |
|Spansk II (PSP5051) |Ingen |Fredag 20. mai|
|Russisk II (PSP5045) |Ingen |Fredag 20. mai |
|Japansk II (PSP5177) |Ingen|Fredag 20. mai |
|Historie og filosofi (SAM3002) |Fredag 20. mai* |Mandag 23. mai|
|Inf. teknologi (REA3015) |Fredag 20. mai* |Mandag 23. mai |
|Markedsf. 2 (SAM3006)|Fredag 20. mai* |Mandag 23. mai |
|Fransk III (PSP5017) |Ingen|Mandag 23. mai |
|Tysk III (PSP5071) |Ingen |Mandag 23. mai |...