Zwangere tienermeisje

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (378 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 10 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Zwangere tienermeisjes doelloos in het leven
Tienermeisjes die zwanger zijn geraakt, hebben vaak geen grip op hun eigen (seks)leven. Dat blijkt uit onderzoek van de Rutgers Nisso groep bij tiendeskundigen en 36 tieners die zwanger zijn geweest. Er werd gepeild naar de achtergronden van zowel bewuste als ongeplande tienerzwangerschappen en de motivatie van de meisjes om voor het moederschap tekiezen.
Opgedrongen
Opvallend is dat de meisjes vaak geen controle over hun eigen (seks)leven en dat ze seks op zich niet belangrijk vinden. Het is iets wat ze zich hebben laten opdringen doorjongens. Ze doen het om de relatie goed te houden of omdat het onder vriendinnen belangrijk is om 'het' gedaan te hebben.
De meisjes weten hun zwangerschap aan het verlangen naar een kind, hetonzorgvuldige gebruik van anticonceptie en, in sommige gevallen, gewoon domme pech.
De onderzoekers concluderen dat veel van de jonge vrouwen in het onderzoek geen ambitie hebben of amper weten wat ze laterwillen doen. Deze meisjes zijn meestal afkomstig uit een problematisch of gebroken gezin. Een zwangerschap geeft ze weer zin in het leven: het kind wordt het doel en vervult een emotionele behoefte.Traditioneel.
Seksuele voorlichting hebben de tieners thuis en op school nauwelijks gehad en blijft meestal beperkt tot het hebben van veilige seks.
De gevoelens en sociale vaardigheden, ombijvoorbeeld met de jongen het gebruik van een condoom te bespreken of de mogelijkheid om te zeggen “ik heb nu geen zin”, komen weinig aan de orde.
Het gevolg is dat veel van deze meisjes onvoldoendekennis en vaardigheden hebben die nodig zijn om controle te krijgen over hun seksleven.
Tenslotte zijn de seksuele opvattingen onder jongeren nog behoorlijk traditioneel. Het meisje cijfert weg enmaakt zich ondergeschikt aan de jongen. Meestal heeft ze seks om andere redenen dan plezier en genot.
Het initiatief voor seks ligt, zeker als er sprake is van seks zonder een relatie, bij de man. Hij...