V e r p a k k i n g v o o r p o ë t i s c h p r o d u c t

Pages: 2 (410 mots) Publié le: 15 juin 2010
Verpakking voor een poëtisch product
Ontwerp een verpakking voor een poëtisch product.
Een poëtisch product is een product dat geen (economisch) nut heeft, maar dat wel heel aantrekkelijk is(lijkt) om te kopen.
Een paar voorbeelden: wolkenschuim, een tijdoorbel, kastanjebolsters….

Criteria
• De verpakking moet van plat naar ruimtelijk gevormd kunnen worden (doosje, zakje)
• Op deverpakking moeten beeld en tekst samengaan (evt. etiket)
• De verpakking moet het nutteloze en het poëtische van het product dat erin zit goed weergeven.
• De verpakking moet qua inhoud of vorm eenduidelijk contrast bevatten.

Tijdens het proces moet je vooronderzoek doen naar …
A. Welk product je wilt gaan verpakken (onderzoek: 10 inspiratieplaatjes;
3 producten - 12 schetsen)
B. De vorm enhet materiaal van de verpakking (5 inspiratieverpakkingen;
5 vormen - 10 schetsen; 3 materialen - 5 ‘proefjes’)
C. Het beeld dat op de verpakking komt en het materiaal dat je ervoor gebruikt
(3beelden - 9 schetsen)
D. De letters en de tekst die op de verpakking komen (3 lettertypes, 3 schetsen beeld + tekst)

 Van elk onderdeel At/m D moet het proces d.m.v. schetsen enlogboekaantekeningen duidelijk te volgen zijn. Het is misschien handig om deze volgorde aan te houden, maar zeker niet verplicht!
 Voor elk onderdeel A t/m D is een minimaal aantal schetsen verplicht. De aantallenstaan tussen haakjes.
 Voor het logboek heb ik een voorbeeld gemaakt.

Planning:
• 6 lessen + huiswerkmomenten = totaal 15 lesuren.
• Data: 9 februari, 23 februari, 2 maart, 9 maart, 16 maart,23 maart.
• Uiterste inleverdatum: 30 maart, begin van de les.


V E R P A K K I N G V O O R P O Ë T I S C H P R O D U C T
L O G B O E K

Naam:…………………………………………………………………………………………………………..
Maandag 9 februari
Werk: (beschrijf wat je gedaan hebt in de les)

Reflectie en conclusies: (bekijk het gemaakte werk, geef je positieve en/of negatieve mening, trek conclusies.

Huiswerk...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Q u ’ e n t e n d
  • E t u d e i d c : l a d é p e n s e i n f o r m a t i q u e d a n s l e s e c t e u r d e s s e r v i c e s a u x e n t r e...
  • P r é p a r a t i o n
  • Guide utilisateur b a d r – a p u r e m e n t s & a p u r e m e n t e x c e p t i o n n e l s p a r d u m
  • G e s t i o n d e s r e s s o u rc e s h u m a i n e s
  • D R O I T C I V I L D E S C ON T R A T S
  • Sequence
  • L'e n v i r o n n e m e n t e n m i l i e u c l o s i n f l u e n c e t' i l les comportements humains

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !