În zilele noastre, informaţia devine o resursă esenţială în dezvoltarea societăţiilor moderne, evoluate în plan politic, economic şi social. dinamismul şi complexitatea noului tip de societate, care antrenează o

Pages: 5 (1090 mots) Publié le: 25 mars 2011
Utilitatea cunoştinţelor TIC (tehnologiei informatice şi comunicaţionale) din perspectiva carierei didactice

Referat întocmit de înv. Geiszt Erika
Şcoala cu clasele I-VIII nr.2,
Sighetu Marmaţiei

Utilitatea cunoştinţelor TIC (tehnologiei informatice şi comunicaţionale) din perspectiva carierei didactice

Informatizarea învăţământului este o problemă importantă, pentru că pregătireatinerilor de azi se va reflecta în societate în viitor, la toate nivelurile acesteia. Pedagogii, psihologii şi sociologii afirmă că educaţia trebuie să fie regândită în raport cu noile posibilităţi tehnice şi în funcţie de cerinţele societăţii.
În ceea ce priveşte procesul de instruire, calculatoarele au calităţi unice, care le deosebesc de alte medii:
- interavctivitatea;
- preciziaoperaţiilor efectuate;
- capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor;
- faptul că pot interacţiona consistent şi diferenţiat cu fiecare elev în parte.

Dacă primele realizări în domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai mult pe învăţare prin verificarea cunoştinţelor, ulterior au început să apară programe complexe care prezintăcerte calităţi:
• asigură contexte semnificative pentru învăţare;
• promovează reflecţia;
• eliberează elevul de multe activităţi de rutină;
• stimulează activitatea intelectuală, asemănătoare celei depuse de adulţi în procesul muncii.

Studiile internaţionale au arătat că utilizarea software-ului educaţional are numeroase efecte benefice: reducerea timpuluide studiu, modificarea în sens pozitiv a atitudinii faţă de calculatoare.
În momentul de faţă ar fi greu de găsit un domeniu subsumat învăţământului, în care activităţile rutiniere să nu fie preluate de calculatoare- începând cu menţinerea la zi a bîncilor de date privind activitatea şcolară şi terminând cu consilierea profesională asistată. În multe din aceste activităţi, programeleutilizate nu au fost proiectate special pentru domeniul învăţământului, ci pentru a rezolva o problemă specifică, indiferent de domeniul în care se utilizează- este vorba de soft-urile utilitare (editoare de texte, sisteme de gestiune a bazelor de date etc.). în ceea ce priveşte programele specifice, există o mare varietate, dar, în sens larg, prin soft educaţional se înţelege orice program proiectat înraport cu o serie de coordonate pedagogice, pentru a fi utilizat în instruire/învăţare. Având drept criteriu funcţia pedagogică specifică pe care o pot îndeplini în cadrul unui proces de instruire, au fost dezvoltate soft-uri educaţionale pentru:
- prezentare de noi cunoştinţe;
- simulare (prezentare de modele ale unor fenomene reale);
- exersare;
- testare;
-jocuri educative.
Soft-urile interactive pentru predarea de cunoştinţe noi au rolul de a crea un dialog (asemănător dialogului profesor-elev) între elev şi programul (mediul) respectiv. Interacţiunea poate fi controlată de computer (caz în care se numeşte dialog tutorial) sau de elev (caz în care are loc un dialog de investigare). Termenul generic de tutor desemnează soft-ul în care „drumul”elevului este controlat integral de calculator. De regulă, un tutore preia una din funcţiile profesorului, fiind construit pentru a-l conduce pe elev, pas cu pas, în însuşirea unor noi cunoştinţe sau formarea unor deprinderi, după o strategie stabilită de proiectantul soft-ului. Soft-ul de investigare foloseşte o altă strategie: elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea deparcurs), ci un mediu de unde el poate să-i extragă toate informaţiile necesare pentru rezolvarea sarcinii propuse sau pentru alt scop, pe baza unui set de reguli. În acest fel, calea parcursă depinde într-o mare măsură de cel care învaţă (atât de nivelul lui de cunoştinţe, cât şi de caracteristicile stilului de învăţare). În ultimii ani se proiectează şi se experimentează medii de învăţare cu...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Special terms in o&o
  • Health care in france
  • Fenomenul laicizarii si secularizarii in biserica ortodoxa
  • Violence in modern society
  • Health care reform in us
  • Pis si ô moins paroles
  • Interwar period
  • Civics and economics in italy

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !