Τυπολογία του κωμικού

Pages: 159 (39714 mots) Publié le: 30 avril 2010
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ « ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ »

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΜΤΣΗ

Τυπολογία του κωμικού στοιχείου στην Αρχαία Κωμωδία: Η περίπτωση των Βατράχων του Αριστοφάνη

Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)

Τριμελής Επιτροπή: 1) ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής (επιβλέπων) 2) ΘΕΟΔΩΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΑΚΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

q

ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Προσέγγιση της γενικότερης φύσης της έννοιας του «κωμικού» μέσα από θεωρίες για το γέλιο ............... σ. 3 2. Το κωμικό στοιχείο στον Αριστοφάνη και η κοινωνική διάστασή του. Η σοβαρότητα μέσα από την κωμικότητα χάρη στις δυναμικές της κωμικής πειθούς και της καθάρσεως..................................................................... σ. 8 3. Οι διαφορετικές μορφές του αριστοφανικού γέλιου - Διαχωρισμός αστείων μεταξύ τριών επιπέδων: 3.1. Στο επίπεδο του ο π τ ι κ ο ύ ....................................................................................................................... σ. 18 3.2. Στο επίπεδο του π ρ ο φ ο ρ ι κ ο ύ χ ι ο ύ μ ο ρ : 3.2.1. αστεία περιεχομένου,που αφορούν το νόημα των λέξεων.............................................................. σ. 22 3.2.2. αστεία περιεχομένου, που αφορούν τη χρήση των σημασιών των λέξεων..................................... σ. 29 3.2.3. λεκτικά αστεία, που αφορούν τους ήχους και τη μορφή των λέξεων.............................................. σ. 35 3.2.4. Ειδική περίπτωση αστείων ως προς ήχους, ρυθμούς, μουσική καιφωνή....….......................….... σ. 42 3.3. Στο επίπεδο της δ ρ α μ α τ ο υ ρ γ ί α ς 3.3.1. όσον αφορά τη διαγραφή των χαρακτήρων και τις τεχνικές της πλοκής...................................... σ. 45 3.3.2. όσον αφορά το θέμα της τελετής των Μυστών και εκείνο των βακχικών τελετών...................... σ. 64 4. Στοιχεία κωμικότητας στον λογοτεχνικό αγώνα των δύο τραγικώνποιητών................................................ σ. 73 5. Το σοβαρό θέμα της γενικότερης παρακμής των ηθών μέσα από την κωμικότητα του αγώνα των δύο ποιητών των Βατράχων............................................................................................................................................................. σ. 80 6. Παραρτήματα: Ι: Το χιούμορ ως μέσο κατανόησης του τρόπου πρόσληψης των αστείων απότο αρχαίο κοινό σε σχέση με το σύγχρονο. Οι συνιστώσες που θέτουν το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στο αστείο και την εμπειρία .................................................................................................................................................... σ. 87 ΙΙ: Παραλληλισμός με το Θέατρο Σκιών.................................................................................................... σ. 91 ΙΙΙ: Παραδείγματα χωρίων σχετικών με τις συσσωρεύσεις....................................................................... σ. 94 IV: Παραδείγματα χωρίων σχετικών με τις βακχικές τελετές και τα διονυσιακά μοτίβα.................... σ. 100 V: Παραδείγματα στίχων που αναφέρονται σε τυπικά αισχύλεια και ευριπίδεια στοιχεία................. σ. 102 VI:Εικόνες..................................................................................................................................................... σ. 107 7. Βιβλιογραφία.............................................................................................................................................................. σ. 114

© ΑΙΚ. ΤΟΜΤΣΗ

[2]

Προσέγγιση της γενικότερης φύσης της έννοιας του «κωμικού»μέσα από θεωρίες για το γέλιο

Σε μία μελέτη η οποία επικεντρώνεται στην ταυτότητα στοιχείων που έχουν σχέση με την κωμικότητα και στην ομαδοποίηση αυτών, πρωταρχική ανάγκη προβάλει να καταστεί σαφές τι εννοούμε με τις λέξεις χιούμορ και γέλιο. Θεωρούμε το χιούμορ ως ένα μήνυμα που μεταδίδεται με την πράξη, τον λόγο, τις εικόνες ή τη μουσική και που στοχεύει στην...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Ο συνθετοσ και πολυδαιδαλοσ κοσμοσ του charles dickens-ο ζοφεροσ οικοσ

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !