Annalyse contrastive domain francais-roumain

23169 mots 93 pages
Pagina 2
Nr. 2 (32) Anul mântuirii 2010

Sumar
„Este nevoie de aceastã trãire în Hristos ºi astãzi, mai mult decât oricând, ca sã distingem duhurile”
Cuvânt de învãþãturã þinut de Pãrintele Amfilohie BRÂNZÃ, la Târgu Ocna, la pomenirea Noului Mucenic Valeriu, Sfântul închisorilor ......... pag. 5

FILE DIN ISTORIA BISERICII ORTODOXE Mânãstirea Rohia – aspecte Este înfricoºãtor cum lucreazã în prezent satana…

Fabian SEICHE ................................................ pag. 8

Gabriel BARBIR ............................................ pag. 11

Simboluri ale Noii Ordini Mondiale pe aeroportul international din Denver ......................................................... pag. 12 APOSTAZIA ALEªILOR LUI DUMNEZEU ªI APÃRAREA DREPTEI CREDINÞE (3) Tãcerea este – dupã marele sfânt Grigorie Palama – al treilea tip de ateism. EPOCA LUI ANTIHRIST (5)

Pe locaţia de internet a revistei “Gand şi Slovă Ortodoxe” a fost creată o secţiune nouă, denumită: Slovă şi Cuvânt. Pe aceasta pot fi ascultate, în format audio, predici şi cuvinte de învăţătură. Deocamdată se află postate predici ale Părintelui Mihai Valică şi Amfilohie Brânză, insă nădăjduim, cu ajutorul lui Dumnezeu, să sporim această zestre. Puteţi ajuta şi dumneavoastră trimiţând întegistrări audio pe adresa: tdaronet@yahoo.com

Pr. Dan BÃDULESCU .................................... PAG. 14

Protoprezbiterul Theodor ZISIS .................. pag. 18 Judecata de apoi ......................................... pag. 20

MINUNILE MAICII DOMNULUI Pentru sfânta icoanã a Preasfintei Stãpânei noastre Nãscãtoare de Dumnezeu ºi pururea Fecioarei Maria,

ce s-a aflat în scrisorile sfintei Mitropolii a Moldovei, scrisã de Prea Sfinþitul Gheorghe, Mitropolitul Moldovei, la anul 1723 ...... pag. 22

Pagina 3
Nr. 2 (32) Anul mântuirii 2010

Noi prigoane, noi prigoniþi…
Silviu ARONET, Gabriel BARBIR
Motto 1: „Este vremea muceniciei. Luptaþi pânã la capãt, nu vã temeþi” (Arhim. Justin Pârvu); Motto 2:

en relation