Differents types de media

3757 mots 16 pages
PROTOKOLLET E TRAJTIMIT SPITALOR NE
SHERBIMIN DERMATO-VENEROLOGJI

DERMATITI-ALERGJIK-ECZEMA

Mjekimi sistemik
-Glukokortikoid -prednison 0.5-1mg kg/peshe per nje jave e me pas doza ulet doze mbajtese 5-10mg ne dite -Methilprednizolon 0.5-1mg kg/peshe
-Antihistaminik -Promethazin 25 mg 2x1 tab per 7-10 dite -Flonidan 10 mg 1 tab ne darke -Zintec 1 mg 2x1 tab -Ketotifen 10 mg 2x1 tab -Cetirizin 5 mg 1 tab
-Antibiotiket (ne rast inefeksioni sekondar, 7-10 dite ne baze te antibiogrames
- Makrolid ose Ceporina te gjenerates se II-IIIÇ

Mjekimi lokal
-Antiseptik, Kalii permaganat 1:1000, 1:10000
-Bojrat e anilines Sol Gentian violet 1%
-Sol Eozine 2%
-Pomade me antibiotik: Ung Gentamicin Ung Foban Ung Tetracyclini
-Pomade me baze kortizoni : Ung Dermovat 0.1% Ung Advantan ( methilprednozolon) Ung Clobetasol Ung Locoidon( hidrocortizon) Ung Dermodrin( antihistaminike)

-Procedura Fizioterapie me UVA dhe UVB 280-320 nm 5 here ne jave per 3-6 jave

-Imunosupresor lokal (Takrolimus) sidomos ne Eczemen e femijve ( Ecsema atopike)

ACNE VULGARIS GRADA E TRETE

Mjekimi sistemik
-Tetracyclini 250 mg 3x2 tab per 2 jave
-Erythromycini 250 mg 3x2 tab per 2 jave
-Miraclin ( Doxocyclin 100 mg 2x1 tab per 2 jave dhe 100 mg ne dite per 2 jave te tjera) te shoqeruara me viatmino terapi
- Roacutan 20 mg 0.5 -1 mg kg peshe ne dite per 2 javee par e me pas 1 jave mjekim me te njejten doze e 3 jave pushim per nje periudhe 6 muaj- 1 vit.

Mjekimi lokal
-Kompresa me Acid Boric 3 %
-Ung Benzyl Peroksid 5-10 %

en relation

 • Les Medias
  3071 mots | 13 pages
 • Representation de la femme dans les media
  1956 mots | 8 pages
 • Publicité et médias
  1307 mots | 6 pages
 • Communication commerciale
  2449 mots | 10 pages
 • Disserte Les Medias
  831 mots | 4 pages
 • Medias et pouvoirs
  2046 mots | 9 pages
 • Mr le chat
  549 mots | 3 pages
 • Chap
  5992 mots | 24 pages
 • Cadum
  2844 mots | 12 pages
 • La convergence des médias
  3004 mots | 13 pages