Fouille archeologique

Pages: 4 (968 mots) Publié le: 10 octobre 2010
Presentation lor archaeolozi dan Vilaz Morne
Dimanche 10 Octobre 2010
1. Ki été arkeolozi ?
Arkeolozi ce enn letide bien planifie pou dekouver la vie lontan bann dimoun ek zot kiltir. Par ekzampkouma zot ti pe viv, ki zot ti pe manze, kouma zot ti pe abiye,ki zot bann lwazir, etc…Pou konn tousala, zot bizin rod bann obze ki dimounn inn kite depi lontan ek etidie zot. Sa bann obzet la appelArtefact. Li kapav enn bout dibwa, enn ros, enn porcelen ek lezot kitzoz ki dimoune ti servi.
Enn dimounn ki fer arkeolozi nou appel li enn arkeolog. Ti ena 4 arkeolog ki ti vinn dan Morne en Juillet.Tou bann arkeolog etidye bann artefacte ek ecofacte ek bann paleontolog etidye bann fossil ki ekziste depi pli lontan dan lepok prehistorik. Tou bann lezo dimounn ki ti dekouver apel ecofacte.2. Ki été enn site ?
Enn site ce enn place kot enn arkeolozist fer resers. Site dan le Morne kot banla ti fer resers li enn vye simitier.
3. Ki fer inn swazir enn site kouma Vye Simitier Le Mornepou fer resers ?

Le Morne enn landrwa byen ris kote kiltirel ek ena boukou zistwar ki dimounn rakonte ek sa bann zistwar la ti transmet depi bann zenerasyon. Par examp dimounn ti touletan dir kibann esklave ti enter laba dan simitier ek lezot dir ki bann dimounn ki ti res Trou Chenille enn ancien vilaz avan Le Morne ki ti anter laba. Bann arkeolog ti envi kone ki sanla vremem ki ti enter dan sasimitier la a traver bann fouille pou gaygn lezo. Sa resers la pou aide nou pou konn la verite lor nou zistwar ek azout plis valer lor site Patrimwane Mondial Le Morne.

4. Ki bizin fer avankoumanse et ki metod arkeolozist servi pou fer resers ?
Bizin dimann permission ek gouvernma parski li trouv lor terrain letat ek bann otorite concerne avan, kouma Le Morne Heritage Trust Fund, Truth andJustice Commission ek National Heritage Fund.

I. Ti bizin fer la fouy dan simitier pou kapav trouv bann lezo. Me avan fer la fouy ti fer sa bann travay suivant la :
a) Netway cimitier...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Fouilles archéologiques de boves
  • Quels rôles jouèrent les bergeries d’altitude dans la pérennité des citadelles royales daces ? aspects de l’économie...
  • site archéologique
  • Fouille d'opinion
  • Fouille de xanthos
  • Fouille d'opinion
  • Les fouilles aquatiques
  • Foir fouille

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !