Jacob et esaü

Pages: 8 (1963 mots) Publié le: 22 mars 2011
TO APERAHAMA TONORAA IA ERIETERA

Feia ha’uti : Apearahama, Ita’ata, Erietera, Repeta
Vähi : ‘apo’o pape, tamera, färi’i pape

Auaha : Ua pa’ari o Ita’ata i teie nei. E orara’a ‘oa’oa ho’i tö na i piha’i i tö na metua, teie rä…
Aperahama : E Ita’ata, ua pa’ari ho’i ‘oe i teie nei, ua tae i te tau e rave ‘oe i te vahine nä ‘oe.
Ita’ata : E parau ti’a te reira. Eita rä e au ia’u i te rave ite hö’ë tamahine nö Tana’ana nei, eita roa e tano.
Aperahama : E parau mau, ua tano roa ‘oe, e fifi mau te reira. Na hea rä ïa ?
Auaha : Inaha, e parau tapu tä Iehova i tu’u ia Aperahama, ia ‘ore ‘ o ia ia rave i te vahine no Tana’ana no te amo i tä na hua’ai, e ho’i rä i roto i tö na feti’i i te ‘oire nö Nahora i Metopotamia.
Aperahama : A ! Ua ‘ite au ! Nä ‘ö ! E Erietera e !
Erietera : ‘Ö !E aha teie e ta’u fatu?
Aperahama : A fa’aro’o mai ! E ho’i ‘oe i tö täua ‘äi’a i Harana nö te ími i te vahine nä Ita’ata, te ta’a mai ra ‘oe?
Erietera : Ua ti’a roa ia ia’u i te haere. Nä hea rä vau e ‘ite ai te vahine maita’i e tano nä ta’u fatu ?
Aperahama : E hoa a’e ra e Erietera ! Ua mo’ehia ia ‘oe e tauturu te Atua o Iehova ia ‘oe. A ha’amau i tö ‘oe ti’aturira’a i ni’a ia Iehova, ‘o iatö ‘oe arata’i.
Auaha : Haere atu ra o Erietera i Harana i Metopotamia. I reira, ua pure iho ra i te Atua :
Erietera : E te Atua e, a ha’amanuia na i tö’u tere ! Te tamahine e fa’ati’a ia inu vau i roto i tä na färi’i pape, a fa’ainu ato’a ai i tä’u mau tamera, o te reira te vahine i ha’apa’ohia e ‘oe nä Ita’ata.
Auaha : Ua riro te ‘apo’o pape ‘ei vähi haerehia e te mau tamahine, te mauparetenia ihoä rä, ‘inaha o rätou te tonohia nö te huti mai i te pape, nö reira, ua riro te ‘apo’o pape ‘ei vähi färereira’a.
I muri a’e te pure a Erietera, ua fäura mai ra te hö’ë vahine. Tupu iho ra te hina’aro o Erietera, ‘inaha :
Repeta : Ia ora na e teie ta’ata e ! Teie te pape, a rave a inu, ua po’ihä roa paha ‘oe ? E huti ato’a atu vau i te pape nä tä ‘oe mau tamera.
Auaha : Ua maere e uamauuruuru roa ato’a o Erietera. Ua ha’amaita’i a’e ra i te Atua. Horo’a iho ra i te poe ‘auro e te tape’a ‘auro i te rima o taua vahine, nä ‘ö iho ra :
Erietera : E teie nei vahine e, o vai ‘oe ?
Repeta : O Repeta, e tuahine nö Rapana.
Erietera : Mauuruuru e te Fatu, ‘inaha ua ‘itehia ia’u ! E hina’aro anei ‘oe e fa’aipoipo i tö’u fatu, ia Ita’ata, te tamaiti a Aperahama ?
Repeta : E ! Ua ti’aroa ia’u !
Auaha : Ia po’ipo’I a’e, höho’I atu ra raua I Tana’ana. I reira, ‘ite mai nei o Ita’ata ia Repeta. Rave iho ra, arata’I atu ra I te fare o tara, tö na metua vahine. Riro atu ra ‘ei vahine mau nä na, ‘e vahine hina’ari nä na

REPETA E NÄ MAEHA’A
Feia ha’uti : Repeta, Ita’ata, Etau, Iatopa.
Vähi : te fare.

Auaha : E tau i muri mai, ua tö iho ra o Repeta. Ua ha’uti’uti iho ra tetamari’i i roto i tä na ‘öpü :
Repeta : Auë ! E aha vau I nä reirahia ai ! E aha ho’I teie huru teiaha?
Auaha : A tae ai te mahana a fanau ai ‘o ia, ‘inaha ho’i e maeha’a, e ta’ata ‘ute’ute e te huruhuru te matahiapo, o Etau te i’oa. Are’a te teina, te täpe’a ra ia tä na rima i te poro-‘avae o Etau, i ma’irihia ai ‘o ia o Iatopa.
Teie atu ra ia te huru o nä metua i mua i tä räua nä maeha’a :Aperahama : Ia’u nei, e here au i ta’u matahiapo ia Etau. A hi’o na, e tamaiti ‘ute’ute e te huruhuru, e ta’ata teie nö te aru ; mai ia’u ato’a ho’i.
Repeta : Ia’u nei, e here rahi tö’u i tä’u teina ia Iatopa. A hi’o na, e ta’ata marü e te parahi noa ho’i i te ti’ahapa.

TE TÜFA’A MATAHIAPO
Feia ha’uti : Etau, Iatopa
Vähi : fare tämä’ara’a.
Auaha : Ua pa’ari nä tama nei : o Etau no te aru, oIatopa no te ti’ahapa. I te hö’ë mahana, ho’i mai ra o Etau nä te aru, te tunu ra o Iatopa i te mä’a.
Atau : Aue ho’i te no’ano’a ! Ua po’ia roa vau . E Iatopa, a taipu mai i tena na mä’a, a toru a’e ho’i mahana to’u mo’era’a i roto i te aru.
Iatopa : A ! Mai te peu e hina’aro ‘oe i teie mä’a, a ho’o mai ia i tä ‘oe tüfa’a matahiapo ia’u.
Etau : Ua oti roa ! E aha ho’i nä’u teie tüfa’a matahiapo...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Marc jacob
  • Jacob Jobin
  • L'échelle de Jacob
  • Jacob riis
  • francois jacob
  • Marc jacob
  • Biographie de Jacob
  • brad jacob

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !